Montin komissio: Tulevaisuuden kriisinhallinta edellyttää investointeja terveyteen ja kestävään kehitykseen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 10.9.2021 13.29
Tiedote 254

Maailmassa on luotava olosuhteet, jossa investoidaan ihmisten ja ympäristön terveyteen, riittävästi resursoituun, riskeihin varautuneisiin ja innovatiiviseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon, ympäristön suojeluun ja muihin niitä tukeviin järjestelmiin, toteaa Maailman terveysjärjestön (WHO) alainen yleiseurooppalainen terveyden ja kestävän kehityksen komissio loppuraportissaan.

Riippumattoman komission tehtävänä on ollut kerätä parhaat opit siitä, miten eri maiden terveysjärjestelmät ovat vastanneet koronaviruspandemiaan sekä tehdä suosituksia sosiaali- ja terveysjärjestelmien tarvitsemista investoinneista ja uudistuksista niiden kestävyyden parantamiseksi. Komission puheenjohtajana on toiminut Italian entinen pääministeri, professori Mario Monti.

Komission viesti on, että sosiaali- ja terveydenhuolto on kohotettava sosiaaliseksi ja poliittiseksi prioriteetiksi ja niiden kriittisyys kestävälle kehitykselle ja sosiaaliselle yhtenäisyydelle on tunnistettava.

Raportti perustelee miksi tulevaisuuden kriisinhallinta edellyttää investointeja terveyteen ja kestävään kehitykseen ja esittää uusia tapoja ajatella terveyttä ja sen taustatekijöitä pandemiasta saatujen oppien perusteella. Koronaviruspandemia ei ole vaikuttanut vain terveyteen ja hyvinvointiin, sillä on myös ollut laajat vaikutukset muun muassa talouteen, sosiaaliseen yhtenäisyyteen ja koulutukseen. Myös sen vaikutukset ovat jakautuneet epätasaisesti eri ryhmiin.

Suomea komissiossa on edustanut presidentti Tarja Halonen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun esityksestä. Puheenjohtajana kahdessa eri työryhmässä toiminut presidentti Halonen on muun muassa pitänyt esillä haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä.

- Raportin laaja-alainen lähestymistapa koronapandemiaan on lähtökohta niin yksilöiden kuin yhteiskunnan kantokyvylle. Valmiiksi haavoittuvassa asemassa oleviin korona iskee pahemmin ja se tulee ottaa huomioon suunnitelmissa. Näitä ihmisiä tulee inhimillisistä syistä tukea nykyistä paremmin. Tämä vaikuttaa myös yhteiskunnan kokonaiskestävyyteen. Epäkohtien korjaaminen pandemian jälkeen olisi tehokasta ennalta ehkäisyä tulevaisuutta silmällä pitäen, kiteyttää presidentti Tarja Halonen.

- Investointi kestäviin terveysjärjestelmiin, sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja mielenterveyteen on investointi kriisinkestäviin yhteiskuntiin, toteaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. 

Lisätietoja:

Sarita Friman, neuvotteleva virkamies, STM, [email protected]