Suomen kestävän kehityksen työlle tunnustus: Catalyst 2030 -palkinnon taustalla osallistavat toimintatavat ja kansainvälinen yhteistyö

Kestävän kehityksen toimikuntavaltioneuvoston viestintäosastoympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 25.3.2021 18.05
Tiedote

Suomen hallitukselle myönnettiin torstaina 25. maaliskuuta kansainvälinen kestävän kehityksen Catalyst 2030 -palkinto. Palkinto on suunnattu pääministerin johtamalle kestävän kehityksen toimikunnalle. Suomi sai tunnustusta osallistavasta toimintatavastaan YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda2030:n toimeenpanossa. Palkinnon perusteluissa nostettiin esiin erityisesti Suomen kansainvälinen yhteistyö kestävän kulutuksen ja tuotannon edistämiseksi.

Palkinnon otti vastaan kestävän kehityksen toimikunnan varapuheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Mikkonen alleviivaa, että toimikunta on kansainvälisesti ainutlaatuinen vaikuttajafoorumi: työhön osallistuu yli 80 toimijaa yhteiskunnan eri osa-alueilta.

Toimikunnan työ pohjautuu vuoropuheluun hallituksen, tutkijoiden, yritysten, kaupunkien, järjestöjen ja muiden sidosryhmien välillä. Toimikunta määrittelee kansalliset kestävän kehityksen tavoitteet sekä toteuttaa ja seuraa niiden edistymistä.
 
”Suomen kestävän kehityksen työ herättää maailmalla aitoa kiinnostusta ja ihastusta, tämäkin palkinto on osoitus siitä. Kestävän kehityksen toimikunta on sosiaalinen innovaatio, jonka puitteissa tehdään yhdessä työtä Suomen tulevaisuuden rakentamiseksi kestävälle pohjalle”, Mikkonen kommentoi.

Catalyst 2030 -palkinnon perusteluissa on nostettu esiin Suomen tavoitteet, toimet ja kumppanuudet kestävän kulutuksen ja tuotannon saralla – taustalla vaikuttavat myös Suomen kiertotalousratkaisut ja kunnianhimoiset ilmastotavoitteet sekä kansainvälinen yhteistyö alan järjestöjen kanssa.

Mikkonen muistuttaa, että ympäristötavoitteiden saavuttaminen vaatii edelleen paljon ponnisteluja Suomessa.

”Kestävää kulutusta ja tuotantoa koskevat kysymykset ovat erityisen haastavia. Niiden ratkaisemiseksi hiilineutraaliin kiertotalouteen siirtyminen on välttämätöntä. Hallitus on sitoutunut hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä ja olemme juuri asettamassa tavoitteita luonnonvarojen kokonaiskäytön kasvun taittamiselle. Tavoitteiden saavuttamiseksi meidän on tärkeää pitää mukana kaikki keskeiset alat ja toimijat.”

Catalyst 2030 -palkinnot jaettiin ensimmäistä kertaa

Catalyst 2030 on Maailman talousfoorumissa Davosissa vuosi sitten perustettu globaali yhteisö. Yhteisön tavoitteena on tukea kokonaisvaltaista yhteiskunnallista muutosta ja uusia innovatiivisia ratkaisuja, jotta YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030:n tavoitteiden saavuttaminen olisi mahdollista. Yhteisössä on mukana yhteiskunnallisia yrityksiä, ajatushautomoita ja muita vaikuttajia yhteiskunnan eri aloilta.

Catalyst 2030 sai yli 200 ehdotusta palkinnon saajiksi kahdeksaan eri kategoriaan, joista raati valitsi voittajat. Suomi palkittiin hallitukset ja kaupungit -kategoriassa.

Lisätietoja:
Kansainvälisten asiain neuvos, Annika Lindblom, p. 0295 250 163, ympäristöministeriö
Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja Riikka Yliluoma, p. 050 414 1682, ympäristöministeriö