Europeiska veckan för hållbar utveckling
Kommissionen för hållbar utveckling belönar verkningsfulla insatser

Kommissionen för hållbar utvecklingstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 22.9.2020 13.31 | Publicerad på svenska 23.9.2020 kl. 10.06
Pressmeddelande 598

Generalsekretariatet vid kommissionen för hållbar utveckling belönar årligen förtjänstfulla åtgärdsåtaganden för hållbar utveckling. I år belönar generalsekretariatet åtaganden som ingåtts av inrikesministeriet, samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster och Kouvola stad. Alla tre prisvärda åtaganden ger ett nytt perspektiv på organisationernas arbete för hållbar utveckling.

De åtaganden som ingåtts i webbtjänsten sitoumus2050.fi främjar genom konkreta åtgärder Agenda 2030 och dess globala mål för hållbar utveckling samt Finlands samhälleliga åtagande för hållbar utveckling. Genom att ingå ett åtgärdsåtagande kan vem som helst – allt från privatpersoner till ministerier, städer och företag – binda sin egen verksamhet till det nationella och globala arbetet för hållbar utveckling.

I inrikesministeriets omfattande åtagande ingår såväl satsningar på hållbar upphandling som reformer inom ministeriets förvaltningsområde, till exempel när det gäller att förbättra tjänsterna för gärningsmän och brottsoffer och minska klimatavtrycket inom förvaltningsområdet.

Det åtagande som ingåtts i fråga om Kouvola stads miljöprogram konkretiserar stadens tidigare åtagande att minska sina koldioxidutsläpp med 80 procent till 2030 (s.k. HINKU-åtagande). Åtagandet har också använts för att sprida kunskap om miljöprogrammet, och Kouvola stads sektor för småbarnspedagogik har redan anslutit sig till åtagandet med ett eget åtagande.

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster har ingått ett åtagande om socialt ansvar som kompletterar organisationens tidigare åtagande om ekologiskt ansvar. Organisationen, som arbetar med miljöfrågor, ville synliggöra sitt mångsidiga arbete för hållbar utveckling genom ett nytt åtagande. Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster har ingått sina första åtaganden redan 2016, vilket bevisar organisationens engagemang för ett långsiktigt arbete för hållbar utveckling.

Organisationerna belönas för sina åtaganden i direktsändning fredagen den 25 september kl. 11.30–12.00. Samtidigt firas de globala utvecklingsmålens femårsdag.

Evenemanget är ett av flera evenemang som ordnas i Finland under den europeiska veckan för hållbar utveckling. Målet för temaveckan för hållbar utveckling är att synliggöra olika projekt för hållbar utveckling runt om i Europa.

Ytterligare information: Riina Pursiainen, projektplanerare, tfn 050 470 9569, statsrådets kansli