Kestävän kehityksen viikko
Kestävän kehityksen toimikunta palkitsee vaikuttavia tekoja

Kestävän kehityksen toimikuntavaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 22.9.2020 13.31
Tiedote 598

Kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeristö palkitsee vuosittain ansioituneita kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksia. Vuonna 2020 kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeristö palkitsee sisäministeriön, Helsingin seudun ympäristöpalveluiden ja Kouvolan kaupungin tekemät sitoumukset. Kaikki kolme palkittavaa sitoumusta tuovat esiin organisaation tekemää kestävän kehityksen työtä uudelta näkökantilta.

Sitoumus2050 -palveluun tehdyt sitoumukset edistävät globaaleja Agenda2030 tavoitteita ja kotimaista kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta konkreettisten tekojen avulla. Toimenpidesitoumuksilla kuka tahansa – yksityishenkilöistä ministeriöihin, kaupunkeihin ja yrityksiin voi omalla toiminnallaan sitoa työnsä kansalliseen ja globaaliin kestävän kehityksen työhön.

Sisäministeriön laaja sitoumus kattaa niin ministeriön hallinnonalaan kuuluvia uudistuksia esimerkiksi rikoksentekijöiden ja uhrien palveluiden parantamiseen kuin hallinnonalan hiilijalanjäljen laskemisen, sekä kestäviin hankintoihin panostamisen. 

Kouvolan kaupungin ympäristöohjelman sitoumus konkretisoi kaupungin aiemmin antamaa HINKU-sitoumusta, jossa kaupunki sitoutui pienentämään hiilidioksiidipäästöjään 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Sitoumusta on myös käytetty ympäristöohjelman jalkauttamiseen, ja jo nyt kaupungin varhaiskasvatussektori on liittynyt sitoumukseen omalla sitoumuksellaan.

HSY:n sosiaalisen vastuun sitoumus täydentää aiemmin tehtyä ekologisen vastuun sitoumusta. Ympäristöasioihin keskittynyt organisaatio halusi tuoda esiin monipuolista kestävän kehityksen työtään uudella sitoumuksella. HSY:n ensimmäiset sitoumukset ovat peräisin vuodelta 2016, mikä osoittaa HSY:n sitoutumisen pitkäaikaiseen kestävän kehityksen työhön. 

Sitoumuksen tekijät palkitaan suorassa lähetyksessä perjantaina 25.9 klo 11.30-12.00. Samalla juhlistetaan globaalin kestävän kehityksen Agenda2030 5-vuotissyntymäpäivää.

Juhla on osa Euroopan kestävän kehityksen viikon Suomen tapahtumia. Kestävän kehityksen teemaviikon tavoitteena tehdä näkyväksi kestävän kehityksen erilaisia hankkeita ja projekteja ympäri Eurooppaa.

Lisätietoja: Projektisuunnittelija Riina Pursiainen, p. 050 470 9569, valtioneuvoston kanslia.