Näringsminister Lintilä till FN:s havskonferens i Lissabon

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 29.6.2022 14.05
Pressmeddelande

FN:s andra havskonferens samlar en internationell grupp företrädare för staten, forskare, civilsamhället och företrädare för näringslivet för att dryfta havens roll i kampen mot klimatförändringarna och framtiden för en hållbar blå ekonomi.

Näringsminister Mika Lintilä leder Finlands delegation vid FN:s havskonferens i Lissabon den 29 juni−1 juli 2022. Till Finlands delegation hör bland annat företrädare för statsförvaltningen, forskningsinstitut och företag. Syftet med den internationella konferensen är att erbjuda vetenskapliga innovationer och lösningar som svar på miljöutmaningar och hållbar sjöfart. Finland och Sverige anordnar ett sidoevenemang i anslutning till konferensen med temat hållbar logistik inom sjöfarten. 

Vid konferensen lägger Finland fram tio åtaganden för att förbättra Östersjöns tillstånd. 

Finlands havskluster kan vara en ny hörnsten i vår ekonomi

Minister Lintilä håller ett tal vid konferensen. Teman är blå ekonomi och dess betydelse för den ekonomiska tillväxten, sysselsättningen och innovationerna. I sitt tal betonar ministern också havens betydelse som kolsänkor och rollen för den hållbara blå ekonomin för att trygga havens skick.

”Finlands havskluster är ett samarbetsnätverk mellan flera sektorer från skeppsbyggnad till förnybar energi, sjöfart och blå tillväxt. Marintekniken är en föregångare när det gäller smarta lösningar och innovationer, och hållbar sjöfart har en nyckelposition i tryggandet av framtiden”, säger minister Lintilä. 

Under sitt besök träffar ministern ekonomi- och havsminister António Costa Silva, Kap Verdes minister Abraão Vicente och andra företrädare för portugisiska ekonomin. 

Ministern besöker också Europeiska sjösäkerhetsbyrån EMSA.

Ytterligare information:
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7171
Ulla Palander, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, 029 504 9235