Distributionsskyldigheten för drivmedel 2022 sänks till 12 procent

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2022 12.29 | Publicerad på svenska 8.7.2022 kl. 16.32
Pressmeddelande
Mies tankkaamassa autoa

Syftet med distributionsskyldigheten är att främja användningen av förnybara drivmedel i trafiken. Bränslepriserna har stigit snabbt och som svar på den plötsliga prisökningen har statsrådet beslutat att temporärt sänka distributionsskyldigheten för drivmedel.

Statsrådet föreslår att republikens president ska godkänna en lag genom vilken distributionsskyldigheten för förnybara bränslen sänks för 2022. Genom distributionsskyldigheten främjas användningen av förnybara drivmedel för att motorbensin, dieselolja och naturgas ska kunna ersättas i trafiken.

Distributionsskyldigheten sänks med 7,5 procent, dvs. i år ska 12 procent av det bränsle som distributörerna levererar till konsumtion vara förnybara bränslen.

Genom att sänka distributionsskyldigheten reagerar man snabbt på de höjda bränslepriserna. Ändringen av distributionsskyldigheten beräknas sänka pumppriset på diesel med cirka 12 cent per liter och bensinpriset något mindre än dieselpriset. 

Även bestämmelserna om överskridande av distributionsskyldigheten lindras temporärt. Om en distributör har levererat mer förnybara bränslen till konsumtion än 12 procent enligt distributionsskyldigheten, kan den överskjutande delen i sin helhet beaktas vid beräkningen av distributionsskyldigheten för nästa år. Lagen träder i kraft den 8 juli 2022.

Proposition om framtida ändringar av distributionsskyldigheten på remiss för närvarande

Arbets- och näringsministeriet har begärt yttranden om en proposition där en motsvarande sänkning av distributionsskyldigheten föreslås också för 2023. Samtidigt föreslås det att distributionsskyldigheten höjs på längre sikt för att de utsläppsminskningar som orsakas av den tillfälliga nedgången ska kunna kompenseras. Det föreslås att distributionsskyldigheten 2030 höjs till 34 procent.

Remissyttranden kan lämnas fram till den 9 augusti 2022.

Ytterligare information: 
Nicoleta Kaitazis, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7067
Harri Haavisto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7059