FN:s generalförsamling i New York – Finland betonar betydelsen av starka hälso- och sjukvårdssystem vid pandemier och i strävan efter allmän och jämlik hälso- och sjukvård 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2023 10.17
Nyhet

Under FN:s generalförsamlingsvecka i New York ordnas högnivåmöten om bland annat pandemier och allmän och jämlik hälso- och sjukvård. Vid dessa möten företräds Finland av statssekreterare Laura Rissanen. 

Högnivåmötena syftar till att engagera de nationella beslutsfattarna i att investera i hälsa och i att stärka hälso- och sjukvårdssystem. Hälsan har också samband med flera andra mål för hållbar utveckling, såsom minskad fattigdom, jämställdhet mellan könen och minskad ojämlikhet. 

”Hälsa som mänsklig rättighet spelar en nyckelroll när det gäller att förebygga, förbereda sig inför och reagera på pandemier. Det är också en viktig utgångspunkt för att uppnå allmän och jämlik hälso- och sjukvård. I sina anföranden betonar Finland bland annat jämställdhetsaspekter”, berättar statssekreterare Laura Rissanen.

Vid mötet om förebyggande av, beredskap inför och tackling av pandemier betonar Finland vikten av politiskt ledarskap, sektorsövergripande samarbete samt starka hälso- och sjukvårdstjänster och hälso- och sjukvårdssystem. 
   
Under Covid-19-pandemin framträdde vikten av multilateralt samarbete och Finland anser att global solidaritet är en viktig del av arbetet mot pandemier. Finland har förbundit sig att stärka beredskapen inför och tacklandet av nödlägen bland annat i internationella förhandlingar inom WHO. 

Hälsa som mänsklig rättighet

Målet med en allmän och jämlik hälso- och sjukvård (UHC) är att alla människor ska ha tillgång till nödvändiga hälso- och sjukvårdstjänster av hög kvalitet. Starka, rättvisa och hållbart finansierade hälso-och sjukvårdssystem har visat sig vara viktiga också vid pandemier. Finland stöder åtgärder för att uppnå allmän och jämlik hälso- och sjukvård och betonar som utgångspunkt att hälsan är en mänsklig rättighet. Ett väsentligt element också i detta arbete är kvinnors och flickors rättigheter, som Finland framhåller som viktiga. Vid mötet om en allmän och jämlik hälso- och sjukvård strävar Finland efter att säkerställa betydelsen av sexuell och reproduktiv hälsa och sexuella och reproduktiva rättigheter. 


Ytterligare information:

Laura Rissanen, Statssekreterare (sekreterare Riikka Mononen tfn 0295 163 531)

Outi Kuivasniemi, Råd för Internationella Ärenden, tfn 0295 163 117

Pasi Korhonen, Direktör för Internationella Ärenden, tfn 0295 163 175 

[email protected]