Statsrådet tillsatte Finlands kommission för hållbar utveckling för följande fyraårsperiod

Kommissionen för hållbar utvecklingstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 27.2.2020 14.13 | Publicerad på svenska 20.4.2020 kl. 15.42
Pressmeddelande 99/2020

Statsrådet tillsatte i dag, den 27 februari, Finlands kommission för hållbar utveckling för perioden 2020–2023. Statsminister Sanna Marin är ordförande för kommissionen. Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen och finansminister Katri Kulmuni är vice ordförande.

Under den nya mandatperioden har kommissionen i uppgift att påskynda verkställandet av de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030. Kommissionen deltar dessutom i beredningen av en färdplan för Agenda 2030. Färdplanen redogör för med vilka åtgärder och enligt vilken tidsplan Finland ska uppnå målen i Agenda 2030. Kommissionen följer också upp och utvärderar genomförandet av Agenda 2030 i Finland.

Ett annat av kommissionens huvuduppdrag är att främja, följa upp och utvärdera genomförandet av det nationella samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling, ”En målbild för Finland 2050”, och att informera om resultaten. Det samhälleliga åtagandet är en gemensam långsiktig vision för framtidens Finland. Kommissionen tar under mandatperioden också ställning till en uppdatering av det samhälleliga åtagandet.

Rådet för internationella ärenden Annika Lindblom från miljöministeriet är kommissionens generalsekreterare, och ledande sakkunnig Marja Innanen från statsrådets kansli är biträdande generalsekreterare. Kommissionens generalsekretariat ansvarar för beredningen av kommissionens arbete, men beredningsarbete utförs också i samordningsnätverket för hållbar utveckling, som består av representanter för olika ministerier. Kommissionens arbete kommer också att stödjas och sporras av en expertpanel för hållbar utveckling, bestående av experter från olika vetenskapsfält, och av gruppen De ungas Agenda 2030.

Finlands kommission för hållbar utveckling håller 2–3 möten per år. Utöver det ordnas workshoppar, seminarier, kampanjer och andra evenemang.

Ytterligare information: Marja Innanen, ledande sakkunnig, tfn 040 777 5582, statsrådets kansli