Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Studie: Hållbar hantering av klimatmigrationen förutsätter nationellt och internationellt samarbete

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetutrikesministeriet
Utgivningsdatum 31.5.2021 13.35
Pressmeddelande 348/2021

Enligt en färsk studie är en förutsättning för en övergripande hantering av klimatmigrationen en målmedveten klimatpolitik och stöd för anpassningen till klimatförändringen bland annat genom humanitärt bistånd, civil krishantering, utvecklingssamarbete samt utbildning och forskning liksom även invandringspolitik.

Klimatmigrationen har också konsekvenser för Finland

Klimatförändringen påverkar olika områden, länder och grupper av människor på olika sätt och på ojämlika grunder. Rika och politiskt stabila länder kan bättre än fattiga och sköra länder planera och genomföra de åtgärder som behövs för att anpassa sig till och förbereda sig på klimatförändringen. Därför bör Finland och EU ännu effektivare beakta klimat- och miljöaspekterna i utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet.

Migrationen är ett medel för att anpassa sig till klimatförändringen. Största delen av den klimat- och miljörelaterade migrationen sker internt inom länderna. Flyttningsrörelser på grund av klimatet sker dock även över statsgränserna. De framtida klimatmigranternas flyttvägar följer sannolikt de nuvarande flyttvägarna, även till EU och Finland. Dessutom kan klimatförändringen påverka säkerheten och intresset för vissa flyttvägar.

Målen för hållbar utveckling, människornas säkerhet och de mänskliga rättigheterna skapar yttre ramar för hanteringen av klimatmigrationen i ursprungs-, transit- och destinationsområdena. De sedvanliga kategorierna av uppehållstillstånd erbjuder de viktigaste möjligheterna till skydd och anpassning för olika människor, eftersom de internationella skyddskategorierna inte effektivt svarar mot behovet av skydd.

Det behövs nya lösningar på nationell och internationell nivå. Förutom internationellt samarbete och internationella partnerskap behövs inom hanteringen av klimatmigrationen i Finland ökat samarbete mellan såväl klimat- och invandringssektorerna som de olika förvaltningsområdena.

Publikationen ingick i genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2020.

Närmare information: Eeva-Kaisa Prokkola, Uleåborgs universitet, tfn 029 448 1721, [email protected] samt Saija Niemi, Migrationsinstitutet, tfn 040 120 4168, [email protected]

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.