Hyppää sisältöön

YK:n kestävän kehityksen seurantakokous New Yorkissa 10.-19.7. – meillä on kiire, mutta myös toivoa

Julkaisuajankohta 20.7.2023 15.22
Kuva kokouksesta - auditoriomuotoimen kokoussali

YK:n vuosittainen kestävän kehityksen seurantakokous (High-level Political Forum on Sustainable Development, HLPF) järjestettiin New Yorkissa 10.-17.2023. Kokouksessa 40 maata ja Euroopan unioni raportoivat edistymisestään ja haasteistaan Agenda2030:n ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanossa. Kokouksen aikana järjestettiin lukuisia sivutapahtumia ja työpajoja, joissa eri kestävän kehityksen toimijoilla kaupungeista maihin ja järjestöihin oli mahdollisuus oppia toisiltaan ja luoda yhteistyöverkostoja.

YK:n vuosittaisen kestävän kehityksen seurantakokouksen puheenvuoroissa korostui kestävän kehityksen työn kiireellisyys. Ajallisesti kansainvälinen yhteisö on Agenda2030:n toimeenpanon puolivälissä, mutta olemme saavuttaneet vasta 12 prosenttia kestävän kehityksen tavoitteista. Kansainvälisten kriisien vuoksi globaali edistys on pysähtynyt kolmatta vuotta peräkkäin. Tiedemaailman viesti kokouksessa oli selkeä – nyt on käärittävä hihat, jos haluamme saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet. Kaikki on mahdollista, mutta onnistuminen vaatii yhteistyötä, rahoitusta ja paljon työtä.

Suomi osallistui kokoukseen laajapohjaisella valtuuskunnalla ja järjesti kolme tilaisuutta kokouksen aikana. Valtuuskunnassa olivat edustettuna ulkoministeriö, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, kestävän kehityksen toimikunnan sihteeristö, Nuorten Agenda2030 –ryhmä, Suomen YK-liitto, WWF Suomi, Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo, Helsingin kaupunki, Kuntaliitto, Helsingin yliopisto ja Fiskars Group.

Suomi järjesti virallisen sivutapahtuman kaupunkien roolista kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanossa yhdessä YK:n asuinyhdyskuntaohjelma UN Habitatin kanssa sekä vastaanoton ekologisen kestävyyden edistämisen haasteista, ja eri maista tulevien nuorisodelegaattien verkostoitumistapahtuman. Suomen kansallisen puheenvuoron kokouksen yleiskeskustelussa käytti ympäristöministeriön kansliapäällikkö Juhani Damski. Suomi myös kommentoi muiden maiden kestävän kehityksen raportteja ja valtuuskunnan jäsenet osallistuivat useisiin temaattisiin keskusteluihin.

EU:n ensimmäinen vapaaehtoinen raportti unionin kestävän kehityksen työstä herätti paljon kiinnostusta kokouksessa. Se voi luoda pohjaa muidenkin alueellisten toimijoiden raporteille, joilla täydennettäisiin kaupunkien tekemää paikallistason- ja maiden tekemää kansallisen tason raportointia. EU:n raportti kertoo unionin edistyneen monissa kestävän kehityksen tavoitteissa, mutta työtä on vielä erittäin paljon jäljellä.

Tämän vuoden HLPF myös valmisteli syyskuussa YK:n yleiskokousviikolla järjestettävää kestävän kehityksen huippukokousta. Joka neljäs vuosi järjestettävä huippukokous kokoaa YK:n jäsenmaiden johtajat arvioimaan kestävän kehityksen tilaa. Arvioinnin tueksi syyskuussa julkaistaan itsenäisen tutkijaryhmän kokoama globaalia kestävän kehityksen tilaa ja edistämistä käsittelevä tiederaportti (Global Sustainable Development Report). Huippukokouksessa maiden odotetaan myös vahvistavan sitoutumistaan Agenda2030:n ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoon uusin konkreettisin toimin.

Lisätietoja kokouksesta löydät YK:n sivuilta, kokouksen ennakkotiedotteesta ja Suomen valtuuskunnassa edustettuina olleiden järjestöjen yhteenvedosta.