Motiva Oy uudeksi Sitoumus2050 –palvelun yhteistyökumppaniksi

Julkaisuajankohta 17.8.2021 11.54
Motiva Oy uudeksi Sitoumus2050 –palvelun yhteistyökumppaniksi

Valtioneuvoston kanslia on valinnut Motiva Oy:n yhteistyökumppaniksi Sitoumus2050 -palvelun viestinnän, markkinoinnin, sidosryhmäyhteistyön ja sähköisen asiakaspalvelun tuottajaksi.

Sitoumus2050 -palvelu on Kestävän kehityksen toimikunnan omistama työkalu, joka mahdollistaa erilaisille organisaatioille, kuten kunnille, yrityksille, ministeriöille ja kansalaisjärjestöille, sekä yksityishenkilöille sitoutua julkisesti mukaan kestävän kehityksen työhön. Globaalisti uniikki ja tunnustusta niittänyt palvelu on ollut toiminnassa vuodesta 2014 alkaen, ja sen kautta on annettu yli 2 600 erilaista kestävän kehityksen sitoumusta.

Palvelu on kehittynyt yksinkertaisista toimenpidesitoumuksista entistä laajemmaksi tavaksi edistää kestävää kehitystä. Kaikille avointen toimenpidesitoumusten lisäksi palvelussa voi tehdä valtion ja elinkeinoelämän tai kunnallissektorin välisiin vapaaehtoisiin sopimuksiin liittyviä green dealeja, suomalaisten ravitsemuksen parantamiseen tähtääviä ravitsemussitoumuksia ja yksityishenkilöiden hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtääviä elämäntapasitoumuksia. Vuodesta 2022 alkaen myös Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumukset raportoidaan sitoumus2050 -palveluun.

”Kestävä kehitys edellyttää kaikkien osallistumista. Sitoumus2050 -palvelu on monipuolinen alusta, jonka kautta erilaiset yhteiskunnan toimijat voivat konkretisoida omaa kestävyystyötään ja samalla kertoa siitä muille. ” Sami Pirkkala, kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri toteaa. ”On hienoa saada Motivan kaltainen kumppani rakentamaan Sitoumus2050 -palvelusta entistä toimivampaa kokonaisuutta ja levittää tietoisuutta sitoumuksista uusille yleisöille” Pirkkala jatkaa.

Motiva valittiin yhteistyökumppaniksi tarjouskilpailun kautta. Motivan monipuoliset sidosryhmät ja tietämys kestävän kehityksen työstä puolsivat valintaa. ”Motiva on valtion kestävän kehityksen yhtiö ja lisäksi Kestävän kehityksen toimikunnan jäsen” Motiva Oy:n toimitusjohtaja Vesa Silfver kertoo. ”Sitoumus2050 -palvelun ylläpito ja kehityksen tukeminen sopivat erinomaisesti rooliimme kestävän kehityksen yhtiönä.” Silfver jatkaa.

Sitoumus2050 –palvelun omistajuus säilyy myös jatkossa valtioneuvoston kansliassa ja Kestävän kehityksen toimikunnassa. Motivan kanssa tehtävä yhteistyö mahdollistaa keskitetyn asiakaspalvelun ja markkinoinnin, kun työtä tehdään Motivan innostuneella tiimillä. ”Meidän tavoitteemme on innostaa niin yritykset kuin kunnat asettamaan mitattavia ja seurattavia tavoitteita, jotka johtavat kestävää kehitystä vauhdittaviin konkreettisiin tekoihin”, viestintäpäällikkö Suvi Salmela Motivasta toteaa.   

Lisätietoja:

Riina Pursiainen

Asiantuntija, valtioneuvoston kanslia

+358504709569

[email protected]

Suvi Salmela

Viestintäpäällikkö, Motiva Oy

+358 9 6122 5014

[email protected]