Kestävän kehityksen tavoitteiden maailmanlaajuinen liputuspäivä SDG Flag Day 25.9.

Julkaisuajankohta 25.9.2023 11.57
Kestävän kehityksen liput liehuvat taivasta vasten.

Vuonna 2015 YK:n jäsenmaat sitoutuivat Agenda 2030-toimintaohjelmaan ja sopivat kaikille maille yhteisistä 17 kestävän kehityksen tavoitteesta, jotka tulisi saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Suomi muiden maiden mukana on sitoutunut tavoitteiden toimeenpanoon.

Maanantaina 25.9. on kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030:n vuosipäivä, minkä kunniaksi järjestetään maailmanlaajuinen liputuskampanja.

Tänä vuonna vietetään globaalin Agenda 2030 -toimintaohjelman kahdeksatta vuosipäivää, ja ollaan sen ajallisessa puolivälissä. Tuoreen maailmanlaajuista kestävän kehityksen tilaa arvioivan Global Sustainable Development Report 2023-raportin mukaan olemme globaalitasolla tavoitteiden saavuttamisen suhteen huomattavasti jäljessä, ja osin kehitys on pysähtynyt tai jopa kääntynyt huonompaan suuntaan. 

Tarve nostaa tietoisuutta ja kirittää Agenda 2030-toimintaohjelman edistämistä kaikilla tasoilla paikallisyhteisöistä kansainväliseen yhteistyöhön on suuri. 

Globaalissa mittakaavassa kehitys on kääntynyt päinvastaiseen suuntaan köyhyyden vähentämisen, ruokaturvan, kasvihuonepäästöjen vähentämisen ja lajien sukupuuton osalta. Nälässä ja vailla ruokaturvaa olevien ihmisten määrä on kasvanut vuodesta 2015. Osasyynä tähän ovat viime vuosien kriisit kuten koronapandemia, inflaatio ja ekosysteemien kuormitus. Kriisit eivät kuitenkaan ole sattumanvaraisia vaan yhteenkietoutuneita ja toisiaan vahvistava kehityskulkuja. 

Suomessa tehdyn tuoreen arvioinnin mukaan kotimaiset haasteet liittyvät erityisesti ekologiseen kestävyyteen, globaalivastuuseen ja rajat ylittäviin negatiivisiin vaikutuksiin. 

Suomi yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa menestyy kansainvälisissä kestävän kehityksen vertailuissa, ja on tänäkin vuonna SDG Index Ranking -listauksen ykkösenä. Edelläkävijän paikka kertoo kyvykkyydestämme, ja samalla myös vastuusta toimia.  Tarvitsemme jatkossakin rohkeutta, sopeutumiskykyä ja kansainvälistä yhteistyötä.

Valtioneuvosto osallistuu yhteisliputuksella kampanjapäivään, ja lippuja nähdään Valtioneuvoston kanslian toimesta Senaatintorilla ja Ulkoministeriön puolesta Merikasarmilla. 

Tänään julkaistaan Helsingin Sanomissa Suomen kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri Eeva Furmanin ja YK:n yrityskumppanuusohjelma Global Compactin Suomenverkoston pääsihteeri Marja Innasen yhteiskirjoitus. Lue kirjoitus täältä

Valtioneuvoston tiedote täältä.

Kestävän kehityksen toimikunnan sihteeristöä SDG-lipun kanssa. Vasemmalta oikealle Sarita Nieminen, Eeva Furman, Iiris Koskela-Näsänen, Sari Sirviö ja Marleena Halonen.

 

Iiris ja Sari yhteistyössä teemalipun kanssa. 

 

Marleena ja Sarita ponnistavat kestävän kehityksen tavoitteiden eteen.