Uusi politiikkasuositus tarkastelee ulkomaalaistaustaisten lasten hyvinvointia – köyhyyden ja syrjinnän vähentäminen tärkeää

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 30.8.2022 12.34
Tiedote
Etnisesti eritaustaisia maahanmuuttajalapsia koulussa.

Ulkomaalaistaustaisten lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyy usein erityisiä haasteita. Lapsiperheköyhyyden vähentäminen, vanhempien tukeminen kotoutumisessa ja vanhemmuudessa sekä rasismin ja eriarvoisen kohtelun vähentäminen on tärkeää myös lasten hyvinvoinnin kannalta, muistuttaa työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskuksen uusi politiikkasuositus. 

Työ- ja elinkeinoministeriössä toimivan kotoutumisen osaamiskeskuksen uusi Policy Brief eli politiikkasuositus tarkastelee ulkomaalaistaustaisten lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä haasteita sekä esittää keinoja, joilla heidän hyvinvointiaan ja yhdenvertaisuuttaan voidaan vahvistaa. 

Hyvinvointi kytkeytyy läheisesti osallisuuteen yhteiskunnassa ja on tärkeää esimerkiksi oppimisen ja koulumenestyksen kannalta. 

Joka kymmenes lapsi on jo ulkomaalaistaustainen 

Suomessa asuvista lapsista joka kymmenes – noin 115 000 – oli ulkomaalaistaustainen vuonna 2021. Heistä noin 63 prosenttia on syntynyt Suomessa. Muita haavoittuvammassa asemassa ulkomaalaistaustaisista lapsista ovat erityisesti ne, joiden perhe on tullut Suomeen kansainvälisen suojelun vuoksi tai jotka ovat tulleet ilman huoltajaa sekä näkyvään vähemmistöön kuuluvat lapset. 

Maahanmuuttajalapset ja –nuoret voivat Suomessa huonommin kuin muissa Pohjoismaissa.
Heidän hyvinvointiaan heikentää moni tekijä: Pienituloisuus on heidän perheissään räikeästi muita yleisempää. 

Vuoden 2021 kouluterveyskyselyn mukaan ulkomaalaistaustaisia lapsia koulukiusataan ja syrjitään muita enemmän ja he ovat yksinäisempiä kuin muut. Ulkomailla syntyneet ulkomaalaistaustaiset pojat kokevat muita yleisemmin myös väkivaltaa ja voivat selvästi muita nuoria huonommin.  

Vanhempien kotoutuminen parantaa myös lasten hyvinvointia

Politiikkasuositus esittelee lukuisia keinoja, joilla ulkomaalaistaustaisten lasten ja nuorten hyvinvointia voidaan parantaa. Vanhempien taloudellisten, henkisten ja tiedollisten resurssien parantaminen on niin ikään tärkeää, koska näin tuetaan merkittävästi myös lasten ja nuorten hyvinvointia.  

Politiikkasuosituksen tärkeimmät suositukset ovat: 

  • Vähennetään lapsiperheköyhyyttä.
  • Tuetaan vanhemmuutta maahanmuuttajaperheissä. 
  • Parannetaan vanhempien mahdollisuuksia kotoutua.
  • Vähennetään rasismia ja eriarvoista kohtelua. 

Aiemmat politiikkasuositukset pureutuvat työllisyyteen

Kotoutumisen osaamiskeskus on julkaissut myös kolme muuta politiikkasuositusta. Ne käsittelevät maahanmuuttajanaisten työllistymistä, ulkomaalaistaustaisten pärjäämistä koulussa ja työelämässä sekä maahanmuuton vaikutuksia työllisyyteen ja palkkoihin. 

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Minna Säävälä, p. 050 536 2986