Suomi ja Indonesia vahvistavat energia-alan yhteistyötään

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 25.5.2022 9.58
Tiedote

Suomi ja Indonesia allekirjoittivat 24.5.2022 energia-alan yhteisymmärryspöytäkirjan (MOU). Sen tavoitteena on kehittää maiden välistä teknistä ja taloudellista yhteistyötä energia-alalla sekä edistää suomalaisten yritysten pääsyä Indonesian markkinoille.

Asiakirjan allekirjoittivat valtiosihteeri Ann-Mari Kemell ja pääsihteeri Ego Syahrial Indonesian energia- ja luonnonvaraministeriöstä. Pöytäkirjan valmistelusta on vastannut Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö ulkoministeriön ja Business Finlandin tuella. 

Suomalaisilla energia-alan yrityksillä on vahva intressi Indonesian markkinoille. Suurena ja kasvavana taloutena Indonesiassa on hyödyntämätöntä potentiaalia, ja monille suomalaisyrityksille maan merkitys on suuri. Suomella on ollut Indonesian kanssa kahdenvälinen energia-alan MoU vuosina 2015-2020. Elinkeinoministeri Mika Lintilän ja energia- ja luonnonvaraministeri Arifin Tasrifin virtuaalitapaaminen järjestettiin marraskuussa 2020, jolloin sovittiin yhteisymmärryspöytäkirjan uusimisesta. 

Uusittuun energiayhteistyöpöytäkirjaan yhteisiä yhteistyömahdollisuuksia tunnistettiin puhtaiden energiateknologioiden, kuten bioenergian, vedyn ja kiertotalouden sekä energiatehokkuuden, älykkäiden energiaratkaisujen sekä tutkimus- ja kehitysyhteistyön alalta.   

"Suomella on vahva sitoutuminen monipuoliseen ja uudistavaan energia-alan yhteistyöhön Indonesian kanssa. Tämän pöytäkirjan avulla jatkamme yhteistyötä niin viranomaisten kuin  energiatoimialojen kesken”, valtiosihteeri Kemell tiivisti.
.
”Energiapuolella suomalaiset yritykset eivät tarjoa pelkästään yksittäisiä tuotteita, vaan kokonaisia ratkaisuja ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Voimme tarjota älykkäitä ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat tehokkaan energiankäytön sekä uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisen”, Kemell jatkoi.

Indonesia on yksi maailman suurimmista talouksista, jonka energiantuotanto pohjautuu edelleen vahvasti fossiilisiin polttoaineisiin. Indonesian vuoteen 2030 tähtäävän kansallisen energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian käyttöä siten, että sen osuus energian loppukulutuksesta nousee yli 50 prosenttiin 2020-luvun loppupuolella.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Annukka Saari, TEM, p. 029 504 7158
erityisasiantuntija Kati Shibutani, TEM, p. 029 504 9047