Undersökningen MoniSuomi samlar information om hälsa och välfärd hos den befolkning som fötts utomlands – forskningsinformationen underlättar utvecklingen av integrationsfrämjande åtgärder 

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 8.9.2022 13.42
Pressmeddelande
Tukimusta tekevä lääkäri.

Arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare deltar i finansieringen av Institutet för hälsa och välfärds undersökning om hälsa, välfärd och tjänster för personer födda utomlands. Med hjälp av den information som samlats in genom undersökningen MoniSuomi kan integrationsfrämjandet utvecklas och likabehandlingen av den invandrade befolkningen förbättras.

Undersökningen MoniSuomi producerar information om invandrares upplevda hälsotillstånd och användningen av hälsovårdstjänster, deltagande, känsla av samhörighet, diskriminering och sysselsättning. Rätt information är viktig när man följer upp integrationsläget och planerar och vidtar integrationsfrämjande beslut och åtgärder. 

”En lyckad integration förbättrar invandrarnas välfärd och snabbar upp sysselsättningen. En korrekt och heltäckande bild av situationen hjälper oss att utveckla integrationsfrämjande åtgärder på bästa möjliga sätt och ökar därmed åtgärdernas effekt”, säger Minna Säävälä, ledande sakkunnig vid kompetenscentret för integration av invandrare. 

MoniSuomi kompletterar bilden av hur integrationen lyckats

Arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare upprätthåller en databas för integrationsindikatorer. Med hjälp av databasen kan man följa och utveckla fenomen i anslutning till integration. Indikatorerna fokuserar på fem olika teman: sysselsättning, utbildning, välfärd, deltagande och dubbelriktad integration.

Framgången med integrationen kan dock inte följas på fenomennivå på ett heltäckande sätt enbart med uppgifter som fås ur registren, utan det behövs också tillförlitliga och aktuella uppgifter som producerats genom en representativ enkätundersökning som MoniSuomi. Därför finansierar kompetenscentret för integration av invandrare undersökningen MoniSuomi och utnyttjar bland annat resultaten i indikatordatabasen.

MoniSuomi är en del av den undersökningen Hälsosamma Finland

Institutet för hälsa och välfärd har nyligen inlett den omfattande nationella undersökningshelheten Hälsosamma Finland. Undersökningen MoniSuomi ingår i helheten. Under undersökningen samlas uppgifter in om hälsotillståndet hos vuxna som bor i Finland, riskfaktorer för folksjukdomar, hälsovanor, livskvalitet, delaktighet och funktionsförmåga samt erfarenheter av social- och hälsovårdstjänster. 

I undersökningen MoniSuomi plockas 18 600 personer från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas register som själva är födda i Finland och deras föräldrar är födda någon annanstans. Undersökningen genomförs på 20 språk och  frågorna är i huvudsak desamma som i undersökningen Hälsosamma Finland. Därmed kan uppgifterna jämföras mellan olika befolkningsgrupper. 

Resultaten av undersökningen MoniSuomi rapporteras våren 2023 på Institutet för hälsa och välfärds och arbets- och näringsministeriets webbplats samt på webbtjänsten integration.fi. Även städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Åbo är samarbetspartner och finansiärer i undersökningen MoniSuomi.

Ytterligare information:
Minna Säävälä, ledande sakkunnig, tfn 029 504 7260