Undervisningsminister Andersson i Unescos generalförsamling:
Unesco behövs för att stödja de mänskliga rättigheterna och yttrandefriheten även i kristider

Undervisnings- och kulturministeriet
10.11.2021 17.57
Pressmeddelande

Undervisningsminister Li Andersson leder Finlands delegation vid Unescos generalförsamling i Paris den 10–11 november. I Finlands huvudanförande på onsdagen lyfte undervisningsministern fram rättighetsperspektivet i Unescos verksamhet och organisationens arbete för att genomföra Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling samt stödet till medlemsländerna för att klara av de utmaningar pandemin medfört. Undervisningsministern gläder sig också över att Åland blivit associerad medlem i Unesco.

Minister Li Andersson höll Finlands huvudanförande och uttryckte Finlands stöd för Unescos mål för programperioden 2022–2025. Utmärkande för programmet är den starka betoningen av de mänskliga rättigheterna samt målet att de åtgärder som ingår i programmet  – inom såväl utbildning, vetenskap, kultur som kommunikation – ska kommunicera bättre med varandra. 

Att främja jämställdheten och stärka de ungas ställning är centrala tvärsektoriella uppgifter. Ett annat centralt mål är att genomföra de globala målen för hållbar utveckling. Här välkomnade minister Andersson organisationens kraftfulla satsning på de utmaningar för miljön som klimatförändringen medför.

Hon uttryckte Finlands helhjärtade stöd för att  rekommendationerna om öppen vetenskap och etiska frågor gällande artificiell intelligens ska godkännas. Dessa frågor hade redan på förhand väckt stort intresse.  

Ministern tackade Unesco för det sätt på vilket organisationen under pandemin sammanställt lägesbilder och i samarbete med medlemsländerna tagit fram angelägna globala åtgärder genom sina olika program.

Unescos innehar fortfarande en betydande roll när det gäller återhämtningen efter coronakrisen, inte minst i fråga om att slå vakt om forskningsdata och yttrandefriheten, att svara på den allt djupare globala utbildningskrisen och att stärka kulturens betydelse för att upprätthålla resiliensen i samhället.

Ministern uttryckte Finlands stöd för MONDICULT-konferensen om kulturpolitik och hållbar utveckling på global nivå i september 2022.    

Minister Andersson deltog också i högnivåmötet om utbildning (High-Level Global Education Meeting 2021, GEM). Mötet är startskottet för den nya globala samarbetsmekanismen för det globala målet 4, god utbildning för alla, , som har beretts under ledning av Unesco.

Minister Andersson gladde sig över att Åland den 9 november erhållit associerande medlemskap i Unesco. Medlemskapet stärker Nordens röst och inflytande i Unesco ytterligare, vilket är viktigt i dagens multilaterala, ibland utmanande, internationella samarbete. 

Mer information och intervjuförfrågningar: 
- minister Anderssons specialmedarbetare Touko Sipiläinen, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 029 533 0143

Mer information om Unesco och generalförsamlingen:
- kulturrådet Zabrina Holmström, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 029 530 114, 040 768 1284
- specialsakkunnig Piia Immonen-Seuguenot, Finlands ständiga representation vid Unesco, tfn +33 1 456 834 33, +33 6 255 869 49

Forskning Kultur Li Andersson Utbildning