Julkilausuma
Työryhmien puheenjohtajat: Tarvitsemme pikaisia uudistuksia suomalaisen hyvinvoinnin turvaamiseksi

liikenne- ja viestintäministeriöopetus- ja kulttuuriministeriötyö- ja elinkeinoministeriövaltioneuvoston viestintäosastovaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 14.11.2022 12.22
Tiedote
Valaisimet heijastuvat ikkunaan

Teknologianeuvottelukunta, parlamentaarinen TKI-työryhmä, kestävän kasvun työryhmä ja Tekoäly 4.0 -ohjelma ovat laatineet yhteisen julkilausuman vedoten nykyhallitukseen ja tuleviin hallituksiin. Työryhmien puheenjohtajilla on suuri huoli Suomen tulevaisuudesta.

Työryhmien puheenjohtajat korostavat yhteisessä lausumassaan, että hyvinvoivan Suomen turvaaminen edellyttää kestävää talouskasvua. Toimet sen turvaamiseksi on tehtävä pikaisesti.

Teknologianeuvottelukunnan puheenjohtaja Risto Siilasmaa korostaa poikkihallinnollisen johtamisen merkitystä tieto- ja teknologiapolitiikassa: ”Teknologia on nyky-yhteiskunnan kannalta keskeisessä roolissa ja on siksi luonteeltaan voimakkaasti poikkihallinnollista. Tällä hetkellä tieto- ja teknologiapolitiikan edistäminen on sirpalemaista, eikä aitoa jatkumoa ole ollut. Teknologianeuvottelukunta, DDH-ministerityöryhmä ja digitoimisto ovat kääntäneet kehityksen kohti systemaattisempaa ja tiiviimpää yhteistyötä tieto- ja teknologiapolitiikan saralla ja se on oikea kehityssuunta.. Digitalisaation poikkihallinnollisen johtamisen työkalujen luominen on tulevan hallituksen tärkeimpiä tehtäviä.”

Kaikki neljä työryhmää ovat nostaneet esiin huolensa pitkään jatkuneesta heikosta tuottavuus- ja talouskasvusta sekä Suomen kansainvälisestä kilpailukyvystä. Työryhmät ovat raporteissaan esittäneet lukuisia samansuuntaisia toimenpiteitä näiden haasteiden voittamiseksi. Olennaista on, että ehdotuksiin tartutaan.

”Suomella on erinomaiset edellytykset jatkaa digitalisaatiokehityksen kärjessä ja ottaa kaksoissiirtymässä globaalin suunnannäyttäjän rooli, mutta tässä onnistuminen tulee vaatimaan pitkäjänteistä paneutumista tutkimukseen, kehitykseen, työvoiman tarjonnan lisäämiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Jos haluamme suomalaisen teollisuuden olevan vuonna 2030 puhdasta, tehokasta ja digitaalista, nyt on yhdestoista hetki tehdä päätöksiä.” toteaa Tekoäly 4.0-ohjelman puheenjohtaja Jussi Herlin.

Puheenjohtajien mukaan Suomi on hyvistä kansainvälisistä rankingtuloksista huolimatta alisuoriutuja. Erinomaiset edellytykset ovat olemassa, mutta määrätietoisuutta ja kunnianhimoisuutta on saatava lisää. 

Julkilausuman ovat allekirjoittaneet kestävän kasvun työryhmän puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä, Tekoäly 4.0 -ohjelman puheenjohtaja Jussi Herlin, parlamentaarisen TKI-työryhmän (tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta) puheenjohtaja Matias Mäkynen ja teknologianeuvottelukunnan puheenjohtaja Risto Siilasmaa.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Anita Juho, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 747, anita.juho(at)gov.fi