Valtionyhtiöiden veroraportointi ennakoi uuden EU-direktiivin vaatimukset

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 7.6.2022 14.01
Tiedote 375

Valtionyhtiöiden veroraportointia koskevat ohjeet on päivitetty maakohtaisen tuloveroraportoinnin osalta.

Yhtiöiden odotetaan raportoivan tuloveroistaan maakohtaisesti tilikaudesta 2022 alkaen ja ottavan ennakoiden käyttöön uuden EU-direktiivin sisältämät maakohtaisen tuloveroraportoinnin vaatimukset. Suomessa EU-direktiivin vaatimukset sisältyvät vielä valmisteilla olevaan kirjanpitolain muutokseen, joka tullee voimaan kesällä 2023.

Valtionyhtiöiden veroraportointiohje on EU-direktiiviä laajempi raportointivelvoitteen osalta, sillä ohje koskee valtion enemmistöomisteisia yhtiöitä ilman liikevaihdon euromäärärajaa. Listatut yhtiöt noudattavat jatkossakin niille MAR-asetuksessa asetettuja raportointivaatimuksia. Niille yhtiöille, joissa valtio ei ole enemmistöomistaja, uusi ohje on suositus.

Veroraportointia on tehty valtionyhtiöissä jo vuosia, mutta yhtiöillä on aiemmin ollut harkinnanvaraa siinä, kuinka tarkasti ne raportointinsa maakohtaisesti tekivät.
 
Ohjeella halutaan parantaa yhtiöiden verotietojen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, edistää yritysten yhteiskuntavastuuta, lisätä hyvinvointia tukemalla veronmaksun oikeudenmukaista kohdentumista ja ehkäistä haitallista verokilpailua. Yritysten sidosryhmien kannalta on tärkeää, että ne pääsevät mahdollisimman laaja-alaisesti arvioimaan yritysten toimintaa verotietojen pohjalta.

Veroraportti tulee julkaista yrityksen verkkosivuilla joko osana yhtiön yritysvastuuraporttia, vuosikertomusta tai erillisenä raporttina ensimmäisen kerran tämän ohjeen mukaisena vuodelta 2022 maksettavista ja tilitettävistä veroista. 

Lisätietoja: Osastopäällikkö Kimmo Viertola, VNK, p. 029 516 0026, johtava asiantuntija Jari-Pekka Punkari, p. 029 160 316, [email protected]