Suomen EU-puheenjohtajakauden kestävät kokousjärjestelyt ovat vähentäneet päästöjä merkittävästi

EU2019FI
Julkaisuajankohta 17.12.2019 9.22
Tiedote 678
lähikuva ruohosta

Kokousten kestävät ratkaisut ovat vähentäneet kasvihuonekaasupäästöjä Suomen EU-puheenjohtajakaudella noin 30 prosenttia verrattuna keskimääräisiin kokousjärjestelyihin.

Kauden vaikuttavimpia kestäviä ratkaisuja ovat olleet esimerkiksi kokousten keskittäminen Helsinkiin, päätös olla jakamatta lahjoja sekä vain kautta varten tuotettavan materiaalin välttäminen.

Valtioneuvoston kanslian teettämä arvio vertaa Suomen EU-puheenjohtajakauden kokousjärjestelyjä niin sanottuihin tavallisiin kokousjärjestelyihin, joissa ei ole huomioita kestävää kehitystä.  

”Kestävyys on Suomen puheenjohtajakauden kantava teema, ja päätimme toteuttaa sitä myös kokousjärjestelyissä. Halusimme kokeilla rohkeasti uusia tapoja toteuttaa vieraanvaraista ja toimivaa puheenjohtajakautta ekologisesti kestävällä tavalla. Teettämämme arvio osoittaa, että pienilläkin teoilla on ollut vaikutusta ilmaston kannalta”, EU-puheenjohtajuussihteeristön päällikkö Anja Laisi sanoo.

Kestävät järjestelyt rakentuvat kiertotaloudesta, aineettomuudesta ja kokousten keskittämisestä

Puheenjohtajakaudella ei ole annettu kokousvieraille perinteisiä lahjoja. Sen sijaan lahjoihin varatuilla rahoilla hyvitetään kasvihuonekaasupäästöt, jotka syntyvät lentomatkustamisesta Helsingissä ja Brysselissä järjestettäviin kokouksiin.

Matkustamisesta on syntynyt vähemmän päästöjä, sillä Suomessa kaikki kokoukset on keskitetty Helsinkiin. Lisäksi kokousvieraita on kannustettu julkisen liikenteen käyttöön. Bussikuljetuksissa on käytetty uusiutuvaa dieseliä, joka tuottaa tavallista dieseliä vähemmän päästöjä.

Puheenjohtajakaudella on myös pyritty välttämään kaikkea kertakäyttöistä. Esimerkiksi sisustuksessa ja kokouspaikan opasteissa käytettyjä puu- ja vanerituotteita ja tekstiilejä käytetään muissa tilaisuuksissa kauden jälkeen uudelleen, ja osa tuotteista lahjoitetaan kauden jälkeen Helsingin kaupungin uusiokäyttöverstaisiin. Kokousjärjestelyissä on suosittu paperin ja muovin sijaan digitaalisia vaihtoehtoja.

Kokousten maltillinen määrä vaikuttaa merkittävällä tavalla päästöihin

Kokonaisuudessaan puheenjohtajakauden hiilijalanjälkeä on pystytty pienentämään jopa noin 70 prosenttia, koska kokouksia on järjestetty vähemmän kuin yleensä. Suomen puheenjohtajakaudella on järjestetty noin 130 kokousta, kun yleensä kokousten määrä saattaa olla yli kaksinkertainen. Kun kokouksia on vähemmän, myös päästöjä syntyy vähemmän matkustamisesta, kuljetuksesta, majoituksesta, ruoasta ja kokouksia varten tehtävistä materiaaleista.

Laskelman puheenjohtajakauden päästöistä on laatinut Gaia Consulting, ja se perustuu arvioihin päästömääristä. Tarkkaa dataa ei ollut saatavilla kaikista päästölähteistä, ja osittain laskennan tukena on käytetty oletuksia esimerkiksi julkisen liikenteen käytöstä.

Lisätietoja: Anja Laisi, EU-puheenjohtajuussihteeristön päällikkö, valtioneuvoston kanslia, puh. 050 443 2641

Tiivistelmä EU-puheenjohtajakauden kasvihuonekaasupäästöjä koskevista laskelmista

Kysymyksiä ja vastauksia

Kestävät järjestelyt

Lentojen päästöjen kompensointi