Koronan vaikutukset Agenda2030-tavoitteiden saavuttamiseen puhutti Kestävän kehityksen tila ja tulevaisuus -tapahtumassa

Kestävän kehityksen toimikuntavaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 3.6.2021 19.41
Tiedote 361/2021
Tilaisuuden juontaja Annika Damström haastattelee kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri Sami Pirkkalaa tv-studiossa.
Tilaisuuden juonsi Annika Damström ja tapahtuman avasi kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri Sami Pirkkala.

Kestävän kehityksen tila ja tulevaisuus –tapahtumassa keskusteltiin tänä vuonna koronan vaikutuksista nuorten hyvinvointiin, globaalin epätasa-arvon torjunnasta, luonnonvarojen kestävästä kulutuksesta sekä kestävän tulevaisuuden rahoittamisesta.

Tapahtuma on valmistautumista kansainväliseen YK:n korkean tason kestävän kehityksen seurantakokoukseen, joka järjestetään heinäkuussa. Tilaisuudessa tarkasteltiin Suomen omaa edistymistä kestävän kehityksen toimeenpanossa. Tänä vuonna kansainvälisenä teemana on kestävä elpyminen koronakriisistä kestävän kehityksen toimenpideohjelma Agenda2030:n tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Tapahtuman avasi kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri, valtioneuvoston kanslian johtava asiantuntija Sami Pirkkala. Pirkkala kertoi muun muassa Agenda2030 tiekartasta, jota toimikunta parhaillaan laatii sekä sen merkityksestä tulevaisuuden työlle: tiekartta tulee linjaamaan keskeiset teemat, joihin toimikunnan työ jatkossa painottuu.

Toimittaja ja tietokirjailija Minea Koskinen puhui aiheesta Visio Suomesta 2030. Koskinen muistutti kestävän kehityksen päätöksenteon vaikeudesta.

”Kaikkien visioiden pitäisi rakentua tosiasioiden, eikä haavekuvien varaan. Suomi ei irtaudu fossiilisista ilman, että ihmiset – suunnilleen kaikki jotka vaan kykenevät – tekevät työtä sen eteen.”

Lähetyksessä lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen nosti esille huolen koronan vaikutuksista nuoriin. Pekkarisen mukaan lapsuus ja nuoruus määrittävät ihmisten tulevaisuutta tavalla, jota ei voi korvata. Keskiössä ovat erityisesti sosiaaliset suhteet, joihin pandemia on nyt iskenyt. 

”Tärkeintä on löytää toivon kipinä: vielä emme ole menettäneet yhtään nuorta. Nuoret tarvitsevat turvallisia ihmisiä ympärilleen ja järkevää, mielekästä tekemästä. Näillä asioilla voidaan pelastaa nuorten tulevaisuus”, puhui Pekkarinen.

Globaalin eriarvoisuuden kasvusta lähetyksessä olivat keskustelemassa kehityspoliittisen toimikunnan pääsihteeri Marikki Stocchetti, Fingon kestävän kehityksen johtaja Rilli Lappalainen ja Finnfundin kehitysvaikutustiimin päällikkö Kaisa Alavuotunki.

Luonnonvarojen käytön tulevaisuus oli jaettu keskusteluihin ruokajärjestelmästä, energiajärjestelmästä ja maankäytön tulevaisuudesta. Tilaisuudessa todettiin, että murros on jo käynnissä ja moni asia muuttuu vauhdilla erityisesti energian ja ruoantuotannon osalta

Helsingin kaupungin maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen huomautti, että nyt tehdyt päätökset maankäytöstä vaikuttavat kestävään kehitykseen vielä vuosikymmeniä.

”Kaikki muutokset eivät tapahdu nopeasti, vaan myös pitkän aikavälin investointeja tarvitaan.” 

Tilaisuuden päätteeksi puhuttiin taloudesta ja rahoituksesta. Keskustelua herätti eduskunnan juuri hyväksymä EU:n elpymispaketti ja Suomen kestävän kasvun ohjelma, josta iso osa on tarkoitus käyttää vihreään siirtymään.

Tapahtuman järjestivät valtioneuvoston kanslia ja kestävän kehityksen toimikunta. Tilaisuus välitettiin suorana verkkolähetyksenä.

Lisätietoja: johtava asiantuntija Sami Pirkkala, p. 050 598 0724 ja asiaintuntija Riina Pursiainen, p. 050 470 9569, valtioneuvoston kanslia