EU-ministerivaliokunnassa aiheina ilmastotyö ja yritysvastuullisuus

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 29.4.2022 13.10
Tiedote 279/2022

EU-ministerivaliokunnan kokouksessa perjantaina 29. huhtikuuta oli esillä EU:n ilmastolakipaketin tilanne, EU:n kestävän rahoituksen taksonomia ydinenergia- ja maakaasutoimintojen osalta sekä komission ehdotus EU:n yritysvastuudirektiiviksi.

Kokouksen aluksi EU-ministerivaliokunta sai tilannekatsauksen Venäjän Ukrainaan kohdistamasta hyökkäyksestä ja sen aiheuttamasta muuttoliikkeestä sekä Ukrainalle annetusta avusta.

EU-ministerivaliokunta sai tilannekatsauksen EU:n ilmastolakipaketin (Fit for 55) käsittelyn tilanteesta. Fit for 55 -paketista neuvotellaan EU-tasolla yhtenä kokonaisuutena. Suomi toimii osana kunnianhimoisten jäsenmaiden ryhmää ja pyrkii saattamaan neuvottelut ripeästi päätökseen sovittujen kantojen pohjalta. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ei ole hidastanut paketin etenemistä vaan pikemminkin lisännyt vauhtia etenekin energia-aloitteiden osalta, kun tavoitellaan irtautumista venäläisestä fossiilienergiasta.

Komissio antoi 9.3.2022 neuvostolle ja Euroopan parlamentille delegoidun asetuksen, jolla täydennetään joulukuussa 2021 voimaantullutta taksonomian ilmastoa koskevaa delegoitua asetusta ydinenergia- ja maakaasutoiminnoilla. Delegoidussa asetuksessa määritetään kuusi uutta taloudellista toimintaa ilmastonmuutoksen hillinnän ja kuusi uutta ilmastonmuutoksen sopeutumisen osalta. Suomi kannattaa täydentävän delegoidun asetuksen hyväksymistä.

EU-ministerivaliokunta käsitteli myös Euroopan komission ehdotuksen EU:n yritysvastuudirektiiviksi. Direktiivin tavoitteena on lisätä ihmisoikeuksien kunnioittamista ja ympäristönsuojelua sekä luoda unionissa toimiville yrityksille tasavertainen kilpailukenttä. Suomen kannat tulevat julkisiksi sen jälkeen, kun ehdotusta koskeva U-kirjelmä on käsitelty valtioneuvoston yleisistunnossa.  

Lisäksi EU-ministerivaliokunta linjasi lisäksi Suomen kannat 2. toukokuuta pidettävään ylimääräiseen energianeuvoston kokoukseen. Kokouksessa ministerien on tarkoitus keskustella Ukrainan sodan aiheuttamista vaikutuksista EU:n energiasektoriin ja luoda tilannekuvaa. Viimeisimpänä tapahtumana on Venäjän kaasutoimitusten katkaisu Puolaan ja Bulgariaan 27.4.2022, koska nämä maat eivät suostuneet maksamaan kaasulaskuja ruplissa Venäjän vaatimusten mukaisesti. Suomi katsoo, että tulee noudattaa nykyisiä sopimuksia, joissa myös valuutta on määritelty. Jos vastaosapuoli ei tätä noudata, kyse on sopimusrikkomuksesta.

Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Tuulia Pitkänen p. 0295 160 231 ja EU-asioiden alivaltiosihteeri Satu Keskinen p. 0295 160 302