Yhteiskuntasitoumuksen ja Agenda2030:n vastaavuus

Suomi toimeenpanee globaalia kestävän kehityksen toimintaohjelmaa Agenda2030:ntä muun muassa kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen kautta.

Yhteiskuntasitoumus tehtiin kestävän kehityksen toimikunnassa vuonna 2013 samaan aikaan kun globaalisti neuvoteltiin Agenda2030:sta. Agenda2030:n tultua hyväksytyksi syksyllä 2015 päätettiin, että kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus päivitetään vastaamaan Agenda2030:n linjauksia.

Päivityksen myötä Suomen kestävän kehityksen linjaus eli kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on varsin hyvin linjassa YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030:n kanssa. Sitoumuksen kahdeksan tavoitetta sisältävät kattavasti kaikki Agenda2030:n 17 päätavoitetta.