Nuorten ilmasto- ja luontoryhmä

Julkaisuajankohta 22.5.2023 15.48

Uusi nuorten ilmasto- ja luontoryhmä on valittu. Ryhmä toimii valtioneuvoston kanslian alaisuudessa Nuorten agenda 2030 –ryhmän yhteydessä.

Uuden nuorten ilmasto- ja luontoryhmän tehtävänä on tukea ministeriöitä nuorten osallistumisen suunnittelussa, toteutuksessa ja vaikutusten arvioinnissa. Tavoitteena on varmistaa erilaisten politiikkatoimien oikeudenmukaisuus tulevien sukupolvien näkökulmasta. 

Ryhmän tehtävänä on tuoda päätöksenteon tietopohjaan uusia ja nousevia näkökulmia sekä ratkaisumalleja. Nuorten Agenda 2030 –ryhmän alajaostona toimiva ryhmä järjestää myös joka toisena vuotena nuorten ilmasto- ja luontohuippukokouksen. Kokouksella pyritään mahdollistamaan nuorten ja lasten laajempi osallistuminen heidän tulevaisuuttaan koskevaan päätöksentekoon.

Ryhmään on valittu 14 jäsentä. Löydät valitut jäsenet ja lisää informaatiota täältä.