Suomi ja Australia tiivistävät yhteistyötä hiilineutraalien ratkaisujen kehittämiseksi

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 30.10.2023 15.05
Tiedote

Suomi ja Australian Uuden Etelä-Walesin osavaltio tiivistävät yhteistyötään hiilineutraaliutta ja sitä edistävien ratkaisujen kehittämiseksi. Asiaa koskevaa yhteisymmärryspöytäkirjaa (MOU) esiteltiin 30.10.2023 Australiassa. Tilaisuudessa Suomea edusti suurlähettiläs Satu Mattila-Budich.

Yhteisymmärryspöytäkirjan tavoitteena on edistää varsinkin akkuihin ja vetytalouteen liittyvää yhteistyötä hallintojen, yritysten ja tutkimuslaitosten välillä. Vetykaupan, uusiutuvan energian ja muiden ilmastoratkaisuiden kehittäminen ovat molempien hallitusten ensisijainen tavoite.

”Puhtaiden energiateknologioiden maailmanlaajuinen käyttöönotto on elintärkeää kasvuhuonekaasujen nollapäästötavoitteiden saavuttamiseksi ja samalla energiavarmuuden varmistamiseksi. Pyrimme nopeuttamaan puhtaan energian kehitystä yhdessä Uuden Etelä-Walesin kanssa”, toteaa ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

”Pöytäkirja tarjoaa loistavan tilaisuuden syventää puhtaan energian ja vetyalan yhteistyötä Australian kanssa. Olen varma, että Suomi voi tarjota toimivia ratkaisuja kaivostoimintaan, sähköpolttoaineiden tuotantoon ja hyödyntämiseen sekä energia-analyysiin, joita voitaisiin testata ja demonstroida Uudessa Etelä-Walesissa. Kiinnostavia teemoja ovat myös uusiutuvien energialähteiden integrointi, energian siirtoverkot ja -teknologiat sekä energian varastointi, toteaa ylijohtaja Huttunen jatkaa. 

”Suomi on panostanut vahvasti puhtaan energian ratkaisuihin ja hiilineutraaliuteen. Venäjän sodan seurauksena luopuminen fossiilienergiasta on kiihtynyt. Ottamalla käyttöön uusia puhtaan energian ratkaisuja, kuten vetyä, voimme edistää kestäviä energiajärjestelmiä, vähentämään päästöjä ja riippuvuutta fossiilisen energian tuottajista sekä vähentämään hintojen epävakautta”, toteaa Huttunen.

Yhteisymmärryspöytäkirja tukee tiedon jakamista ja yhteistyötä Suomen ja Uuden Etelä-Walesin hallitusten välillä tutkimuksen ja innovaation, politiikka- ja ohjelmasuunnittelun sekä kaupan, investointien ja teknologian siirron alalla.  

Suomen ja Australian vetyalan yhteistyötä on pohjustettu ministeritason Team Finland -vierailulla Australiaan vuonna 2022. Matkoille osallistui suomalaisia energiateknologia- ja cleantech-yrityksiä.

Suomen ja Australian kaupalliset yhteydet tiivistyvät vihreän siirtymän vauhdittamana

Suomen ja Australian kahdenväliset suhteet ovat hyvät, ja maat ovat saman mielisiä monissa kysymyksissä. Australia on Suomen kuudenneksi suurin vientimarkkina Euroopan ulkopuolella. Suomi vie Australiaan koneita, kuljetusvälineitä ja paperia. Maassa toimii noin 50 suomalaisyritystä, sekä noin 200 yritystä edustajien kautta.

Uusi Etelä-Wales sijaitsee Australian kaakkoisosassa, ja sen pääkaupunki on Sydney, Osavaltion väkiluku on noin 7,5 miljoonaa ja pinta-ala 809 444 neliökilometriä. Sillä on laajat luonnonvarat erityisesti mineraalien ja metallien osalta. Kivihiili on perinteisesti ollut pääasiallisin energianlähde, mutta aurinko-, tuuli- ja bioenergian käyttö on lisääntynyt viime vuosina voimakkaasti.

Lisätiedot:
ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, p. 050 431 6518
teollisuusneuvos Juho Korteniemi, TEM, p. 050 567 0715