Suomen päästökauppasektorin päästöt pienenivät yli 3,6 miljoonaa tonnia vuonna 2023 – Päästöt puolittuneet kymmenessä vuodessa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 3.4.2024 17.41
Tiedote

Energiavirasto julkaisi 3.4.2024 EU:n päästökauppasektorin laitoskohtaiset tiedot todennetuista päästöistä 506:ssa suomalaisessa laitoksessa vuonna 2023. Vuoteen 2013 verrattuna laitospäästöt ovat puolittuneet kymmenessä vuodessa.

EU:n päästökauppaan kuuluvien suomalaisen laitosten yhteispäästöt olivat viime vuonna 15,4 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. CO2-päästöt vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 19,2 prosenttia, kun ne olivat vuonna 2022 vielä 19 miljoonaa tonnia. 

"Päästöjen väheneminen viidenneksellä edeltävään vuoteen nähden kertoo, että puhdas siirtymä on vauhdissa päästökauppaan kuuluvassa teollisuudessa ja energiantuotannossa, toteaa ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen

”Päästöoikeuksien hinta on ilmastopolitiikkamme tehokkain väline, jota tehostaa ilmaisjaon väheneminen tulevina vuosina. Samalla Suomen on keskeistä varmistaa puhtaan sähköntuotannon kasvu, jotta teollisuus voi kasvaa ilman fossiilisten polttamista", ministeri Mykkänen jatkaa.

Määrällisesti eniten päästöt vähenivät vuonna 2023 edelliseen vuoteen verrattuna polttolaitoksilla, massan ja paperin valmistuksessa ja sementtiklinkkeriä tuottavilla laitoksilla. 

Kivihiilen ja turpeen käytön väheneminen vähensi CO2-päästöjä 24 prosentilla kaukolämmön tuotannossa. Kivihiilen kulutus väheni 42 % vuonna 2023 edellisvuoteen verrattuna. Sen kulutus väheni sekä päätoimisessa sähkön ja lämmön tuotannossa, että teollisuudessa.

Ylijäämälämmön hyödyntäminen jatkaa kasvuaan (14% kaukolämmöstä tuotettiin vuonna ylijäämälämmöillä). Myös sähkökattilat ovat yleistymässä, kun sähkön hintavaihtelut lisääntyvät tuulivoimamäärän kasvaessa.

Sähkön tuotannosta jo 94 prosenttia oli hiilidioksidivapaata vuonna 2023. Edellisenä vuonna tämä osuus oli 89 prosenttia. Sähköntuotannon päästöt olivat viime vuonna enää 2,5 miljoonaa tonnia, kun vuonna 2022 ne olivat vielä 4,1 miljoonaa tonnia. Päästöjen väheneminen sähköntuotannossa on ollut todella merkittävää, kun päästöt vuonna 2010 olivat noin 19 miljoonaa tonnia.
 
Massa- ja paperiteollisuuden päästöt laskivat huomattavasti sekä prosentuaalisesti että absoluuttisesti. Yksi syy tähän on metsäteollisuustuotteiden kysynnän lasku keskeisillä markkina-alueilla vuonna 2023, mikä heijastui myös toimialan tuotantomääriin Suomessa. Kartongin tuotanto väheni yli 18 prosenttia ja paperin tuotanto 5 prosenttia. 

Päästöjen lasku oli huomattavaa myös mineraaliteollisuudessa. 

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen, TEM, p. 0295 062 140
ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja, Lyydia Ylönen, p. 050 476 1341