Olkiluodon laitosyksiköiden YVA-ohjelma lausunnolla 25.3. saakka

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 23.1.2024 16.35
Tiedote
TVO:n OL1 ja OL2 - laitosyksiköt

Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt lausunnolle Teollisuuden Voima Oyj:n Eurajoella sijaitsevien Olkiluoto 1- ja Olkiluoto 2 -ydinvoimalaitosyksiköiden käytön jatkamista ja lämpötehon korottamista koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma). TVO toimitti YVA-ohjelman ministeriöön tammikuussa. Lausuntoaikaa on 25.3.2024 saakka.

YVA-ohjelmasta voi esittää lausuntoja ja mielipiteitä Lausuntopalvelu.fi -sivustolla tai suoraan ministeriön kirjaamoon. Asiasta järjestetään myös yleisötilaisuus 6.2. Eurajoella Olkiluodon Vierailukeskuksessa.

YVA-ohjelmassa arvioidaan Olkiluoto 1- ja Olkiluoto 2 -laitosyksiköiden käytön jatkamista vuoteen 2048 tai vuoteen 2058 asti. Käyttöiän jatkamisen lisäksi vaihtoehtona on yksiköiden lämpötehon korottaminen nykyisestä 2500 megawatista 2750 megawattiin.

Laitosyksiköt otettiin käyttöön vuosina 1978 (OL1) ja 1980 (OL2). Niiden alkuperäinen suunniteltu käyttöikä oli 40 vuotta. Laitosyksiköiden käyttöikää jatkettiin vuonna 2018 valtioneuvoston myöntämällä käyttöluvalla vuoteen 2038 asti. 

Lausuntoaikaa 25. maaliskuuta saakka

YVA-ohjelmasta voi esittää lausuntoja ja mielipiteitä 23.1.–25.3.2024 välisenä aikana. Lausunnot annetaan Lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Niitä ei tarvitse lähettää erikseen ministeriöön sähköpostilla tai postitse. Lausunnon antajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan sivustolla. Lausunnossa ja mielipiteissä tulee mainita asianumero VN/1026/2024.

Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa verkkopalvelussa, voidaan se toimittaa myös sähköpostilla työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.tem(at)gov.fi tai kirjeitse osoitteeseen: Työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamo, PL 32, 00023 Valtioneuvosto. Kirjaamon käyntiosoite on Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki ja puhelimet: 0295 060 660 ja 050 421 1660.

Lausunnot ja mielipiteet tulevat nähtäville työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalveluun.

Yleisötilaisuus YVA-ohjelmasta Eurajoella 6. helmikuuta 

Asiasta järjestetään yleisötilaisuus Eurajoella tiistaina 6.2.2024 klo 17:30–19:30 Olkiluodon Vierailukeskuksessa. Tilaisuudessa on mahdollisuus saada tietoa hankkeesta ja sen 
ympäristövaikutusten arvioinnista. 

Mahdollisuudesta osallistua tilaisuuteen etäyhteyden kautta sekä muista käytännön järjestelyistä tiedotetaan lähiaikoina ministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/olkiluoto-ol1-ja-ol2-yva-ohjelma ja Teollisuuden Voima Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.tvo.fi/yva

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Hanna-Mari Kyllönen, TEM, p. 0295 047 089 (OL1 ja OL2, YVA-ohjelma)
teollisuusneuvos Juho Korteniemi, TEM, p. 0295 047 054
erityisasiantuntija Linda Kumpula, TEM, p. 0295 060 125
erityisasiantuntija Jaakko Louvanto, TEM, p. 0295 048 274