Lähes 90 miljoonaa euroa investointitukea yhdeksälle uuden energiateknologian demonstraatiohankkeelle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2023 10.35
Tiedote
kaasuputkia kuvassa

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt investointitukea yhdeksälle uuden energiateknologian demonstraatiohankkeelle. Tukea myönnettiin yhteensä noin 90 miljoonaa euroa.

Rahoitettavat hankkeet liittyivät sähköpolttoaineiden ja biokaasun tuotantoon, hiilidioksidin talteenottoon, muuhun kuin polttoon perustuvan kaukolämmön ja höyryn tuotantoon sekä lämmön varastointiin. Tarkemmat tiedot tuetuista hankkeista löytyvät tämän tiedotteen liitteestä.

Kolmesta hallituksen raha-asianvaliokunnan puoltoa edellyttämästä hankkeesta tiedotettiin jo 14.12.2023: Investointitukea kolmelle uuden energiateknologian demohankkeelle muun muassa hiilidioksidin talteenottoon.

Vuoden 2022 talousarviossa suuriin uuden teknologian demonstraatiohankkeisiin varattiin 153 miljoonaa euroa. Tästä 50 miljoonaa euroa varattiin keväällä 2022 hallituksen varautumisen ministerityöryhmän linjausten mukaisesti vetyhankkeille. Joulukuussa 2022 TEM myönsi tästä valtuudesta noin 46 miljoonaa euroa Nordic Ren-Gas Oy:lle uusiutuvan metaanin tuotantoon.

Tehdyt tukipäätökset liittyvät vuonna 2022 järjestettyyn hakukierrokseen, johon yritykset toimittivat 31 investointitukihakemusta. Hakemusten käsittelyssä otettiin huomioon myös aiemmin jätettyjä hakemuksia, joille ei vielä ollut tehty päätöstä. 

Tukihakemuksia arvioitiin ja verrattiin keskenään. Kokonaisharkinnassa tarkasteltiin hankkeiden demonstraatioarvoa, toteutettavuutta, energiavaikutuksia, kustannustehokkuutta ja muita vaikutuksia. Tavoitteena on myöntää tukea hankkeille siten, että tulevaisuuden energiaratkaisuja koskevat tavoitteet saavutetaan kokonaisuutena arvioiden parhaalla mahdollisella tavalla.

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Pekka Grönlund, TEM, p. 029 506 4815, pekka.gronlund(at)gov.fi
erityisasiantuntija Olli Salo, TEM, p. 029 504 732, olli.salo(at)gov.fi