Investointituki teollisuuden sähköistämisen ja vähähiilistämisen hankkeille haettavissa 13.11. saakka

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 13.10.2023 15.36
Tiedote

Suomen kestävän kasvun ohjelman RRF-energiainvestointitukien kolmas haku on käynnistynyt. Rahoitusta on haettavissa teollisuuden prosessien sähköistämisen ja vähähiilistämisen hankkeisiin. Rahoitusta haetaan Business Finlandin sähköisen asiointipalvelun kautta. Haku on auki 13.11.2023 saakka.

Tavoitteena on vähentää Suomen kasvihuonekaasupäästöjä, tukea Suomen hiilineutraaliustavoitteita, sekä kannustaa elinkeinoelämää uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian käyttöönottoon.

Teollisuuden sähköistämiseen tai vähähiilistämiseen liittyvissä hankkeissa hakemuksen voi jättää hankkeista, joissa hyväksyttävät kustannukset ylittävät miljoona euroa. Saapuneista hakemuksista asetetaan etusijalle ne hankkeet, joiden hyväksyttävät kustannukset ylittävät 5 miljoonaa euroa.

Tukea yrityksille ja yhteisöille hankkeisiin, jotka valmistuvat 30.6.2026 mennessä

Tukea voidaan myöntää yrityksille ja yhteisöille, ja ainoastaan hankkeille tai hankkeen osalle, jotka eivät käynnistyisi ilman tukea. Hankkeiden on valmistuttava viimeistään 30.6.2026.

Tukea voidaan myöntää hankkeisiin, jotka:

  • edistävät teollisuuden sähköistymistä ja vähähiilistymistä muun muassa lämpöpumpputeknologian, höyryntuotannon sähköistämisen ja teollisuuden ylijäämälämmön avulla
  •  parantavat energiatehokkuutta: esimerkiksi valmistavan teollisuuden ylijäämälämpöä voidaan hyödyntää tuotantoprosesseissa tai kaukolämpönä.

Tukipäätösten käsittelyaikataulu riippuu hakemusten määrästä ja käsittelytarpeesta 

Rahoitusta haetaan Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin sähköisen asiointipalvelun kautta.
Hakemuksen jättäminen asiointipalvelussa on mahdollista 13.10.2023 alkaen. 

TEM tekee tukipäätökset hankkeille, joissa hyväksyttävät kustannukset ovat yli 5 miljoonaa euroa. Business Finland tekee tukipäätökset niille teollisuuden energiaprosessien suoraan sähköistämiseen kohdistuville hankkeille, joiden hyväksyttävät kustannukset ovat alle 5 miljoonaa euroa.

Hakemusten vertailussa tarkastellaan erityisesti hankkeiden energia- ja päästövaikutuksia, kustannustehokkuutta, toteutettavuutta, hankkeisiin sisältyvän teknologian uutuusarvoa, teknologian tai hankkeen monistettavuutta sekä hankkeiden muita vaikutuksia. Hakemusten on noudatettava ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta, eli investointien täytäntöönpanosta ei saa aiheutua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille.

Ensimmäinen Suomen kestävän kasvun ohjelman mukainen rahoitushaku järjestettiin 20.12.2021–4.3.2022 ja toinen haku 15.3.-26.5.2023. Hakuihin perustuen TEM on myöntänyt tukea 38 hankkeelle yhteensä 328 miljoonaa euroa. Lisäksi Business Finland on myöntänyt tukea kahdelle puhtaan vedyn IPCEI-hankkeelle yhteensä 61,3 miljoonaa euroa. Rahoitusta on käytettävissä vielä 93 miljoonaa euroa.

Lisätiedot: 
erityisasiantuntija Pekka Kärpänen, TEM, p. 029 504 7882 (hankekäsittely)
erityisasiantuntija Irene Heikkilä, TEM,  p. 029 504 7158 (ohjelmakokonaisuus, RRF)
erityisasiantuntija Daniela Karlsson, TEM, p. 029 504 7371 (ohjelmakokonaisuus, RRF)
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)gov.fi

Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU