Fortum toimitti työ- ja elinkeinoministeriölle selvityksen Loviisan voimalaitoksen ydinpolttoaineen hankinnasta tulevaisuudessa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2023 9.00
Tiedote
Fortumin Loviisan voimalaitos
Kuva: Fortum Oyj

Fortum Power and Heat Oy toimitti 21.12.2023 työ- ja elinkeinoministeriöön selvityksen polttoaineen hankinnasta Loviisan voimalaitokselle. Selvityksen toimittaminen oli yhtenä lupaehtona, kun valtioneuvosto myönsi 16.2.2023 Fortumin Loviisan voimalaitosyksiköille ydinenergialain mukaiset käyttöluvat energiantuotantoon vuoden 2050 loppuun saakka.

Lupaehdon mukaan Fortumin tuli toimittaa ministeriölle 31.12.2023 mennessä selvitys siitä, miten se hoitaa jatkossa tuoreen polttoaineen hankinnan. Lupaehdon tarkoituksena on varmistaa, että Loviisan voimalaitoksen polttoainehuolto ei enää nojaisi yksinomaan venäläiseen valmistajaan. 

Fortum oli jo tiedottanut 22.11.2022 tehneensä sopimuksen Westinghouse Electric Companyn kanssa uuden polttoainetyypin toimittamisesta Loviisan voimalaitokselle. Uuden polttoaineen käyttöönotto on kuitenkin monivuotinen viranomaishyväksyntöjä vaativa projekti.  

Selvityksensä mukaan Fortum tulee kilpailuttamaan polttoaineen valmistuksen 2027/2030 jälkeiselle ajalle. Voimassa oleva sopimus Westinghousen kanssa ja varastossa oleva tuore polttoaine varmistavat Loviisan polttoainehuollon kilpailutukseen saakka.

Lisäksi Fortum ilmoittaa selvittävänsä toisen länsimaisen polttoainetoimittajan mahdollisuuksia kehittää VVER-440-reaktoriin sopiva polttoainetyyppi polttoaineen toimitusvarmuuden ja kilpailutilanteen parantamiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö jatkaa polttoaineiden saatavuuden seurantaa ydinenergiasta ja huoltovarmuudesta vastaavana ministeriönä. Viranomaisprosessien osalta uuden ydinpolttoaineen käyttöönotto vaatii Säteilyturvakeskuksen edellyttämät luvat. 

Lisätiedot
teollisuusneuvos Juho Korteniemi, TEM, p. 0295 047 054