EU:n yritysvastuudirektiivi ei saanut taakseen määräenemmistöä Coreperissa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 28.2.2024 16.28
Uutinen
Kuvassa on nostokurki ja rakenteilla oleva talo.

EU:n neuvoston pysyvien edustajien komitea (Coreper) käsitteli tänään yritysten kestävää toimintaa koskevaa huolellisuusvelvoitetta eli yritysvastuudirektiiviä. Direktiiviehdotukselle ei löytynyt Coreperissa jäsenvaltioiden määräenemmistöä Suomen rakentavasta vaikuttamisesta huolimatta.

Direktiiviehdotuksen jatkokäsittelystä ei ole tällä hetkellä tietoa, mutta puheenjohtajamaa Belgia on todennut etsivänsä mahdollisuuksia jatkaa asian käsittelyä kesäkuun lopulla päättyvällä kaudellaan. On mahdollista, että käsittely siirtyy Euroopan Parlamentin kesäkuisten vaalien jälkeiseen aikaan.

Yritysvastuudirektiivillä lisättäisiin merkittävästi suurten yritysten vastuuta ja velvoitteita huolehtia mahdollisesti aiheutuvista haitallisista vaikutuksista niiden omassa sekä tytäryhtiöidensä ja liikekumppaniensa toiminnassa.

Direktiiviin sisältyy joitakin kohtia, joihin Suomi on pyrkinyt aktiivisesti vaikuttamaan neuvottelujen aikana. Suomi ei ole pitänyt vahingonkorvauksen ryhmäkannetta koskevia säännöksiä Suomen oikeusjärjestelmän kannalta toimivina ratkaisuina, sillä ne poikkeavat meillä voimassa olevista yleissäännöksistä ja hajaannuttavat järjestelmää.

Lisätiedot:

Erityisavustaja Jukka Sarhimaa, p. 0295 047 330 (poliittiset kysymykset)
Hallitusneuvos Liisa Huhtala, p. 0295 047 062 (direktiivin sisältö)