Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma vahvistaa riskien hallintaa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2023 10.48
Tiedote

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta 2030 (KISS2030) hyväksyttiin joulukuussa 2022. Selonteko sekä sen taustaraportit on nyt julkaistu valtioneuvoston julkaisusarjassa.

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma kattaa vuoteen 2030 asti keskeiset tavoitteet ja toimet, joilla varaudutaan ja sopeudutaan muuttuvan ilmaston vaikutuksiin.

Suunnitelma huomioi laajasti ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja varautumisen yhteiskunnan eri osa-alueilla kokonaisturvallisuudesta ja huoltovarmuudesta ruokaturvaan, infrastruktuuriin ja rakennettuun ympäristöön, luonnonvaroihin ja luonnon monimuotoisuuteen sekä kulttuuriperintöön. Suunnitelmaan sisältyy myös kuivuusriskien hallintaa ja helteiden terveyshaittoihin varautumista vahvistavia tavoitteita ja toimia.

Kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumistyön koordinaatiosta vastaa maa- ja metsätalousministeriö. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja riskit ulottuvat laajasti yhteiskunnan eri osa-alueille ja sopeutumistoimet jakaantuvat kaikkien ministeriöiden ja hallinnonalojen vastuulle. Sopeutumistoimien onnistuminen edellyttää laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken. 

Ajankohtainen katsaus vaaratekijöihin 

Sopeutumissuunnitelman keskeisin taustaselvitys on riski- ja haavoittuvuustarkastelu, joka tehdään ilmastolain mukaisesti joka toinen vaalikausi suunnitelman päivityksen yhteydessä. Riski- ja haavoittuvuustarkastelu sisältää ajankohtaisen katsauksen ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaaratekijöihin ja näiden vaikutuksiin luontoympäristössä ja yhteiskunnan eri sektoreilla. Tarkastelussa arvioidaan luontoympäristön ja toimialojen altistumista ja haavoittuvuutta sekä mahdollisia riskejä. Riski- ja haavoittuvuustarkastelu antaa hyvän pohjan toimialojen, alueiden ja kuntien tarkentaville riskitarkasteluille ja sopeutumistoimien suunnittelulle.  

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma on osa ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmää ilmastolain 2022 mukaisesti. Suunnitelman toimeenpano käynnistyi keväällä 2023.

KISS-julkaisu Valtossa

Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ja haavoittuvuudet Suomessa: Tarkastelu kansallisen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelman 2030 taustaksi

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2030 MMM:n sivuilla

Lisätiedot: luonnonvaraneuvos Kirsi Mäkinen, p. 029 5162 104