Valtioneuvoston kestävän kehityksen selonteko eduskuntaan

Kestävän kehityksen toimikuntavaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 8.10.2020 15.58
Tiedote
Agenda2030 -tavotteet kuvattuna 17 eri ikonin avulla.

Valtioneuvosto antoi torstaina 8. lokakuuta eduskunnalle selonteon kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta. Selonteko on Suomen kansallinen toimeenpanosuunnitelma Agenda2030:n tavoitteiden saavuttamiseksi.

Selonteko esittelee konkreettiset toimet, joiden kautta hallitus edistää kunkin 17 kestävän kehityksen tavoitteen toteutumista Suomessa ja globaalisti. Lisäksi se kuvaa Suomen kestävän kehityksen nykytilanteen, toimeenpanotyötä ohjaavat politiikkaperiaatteet, kansallisen toimeenpanotyön organisoinnin sekä toimeenpanon seurannan ja arvioinnin mekanismit.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma rakentuu kestävälle kehitykselle. Hallitusohjelman tavoitteena on osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä yhteiskunta. 

Hallitusohjelman tavoitetta sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävästä Suomesta rakennetaan strategisten kokonaisuuksien kautta, jotka konkretisoivat hallituksen tavoitteita ja kuvaavat niiden sisällön. Strategiset kokonaisuudet ohjaavat hallituksen työtä myös Agenda2030:n tavoitteiden saavuttamiseksi. Agenda2030 -selonteko toteuttaa myös osaltaan politiikan uudistamislupauksia, erityisesti lupausta pitkän aikavälin politiikasta sekä sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta.  

Nyt annettu selonteko on toinen kansallinen toimeenpanosuunnitelma, joka annetaan selontekona eduskunnalle.

Suomen kestävän kehityksen tila

Suomi on muiden pohjoismaiden rinnalla kansainvälisten kestävän kehityksen vertailujen kärjessä. Bertelsmann-säätiön ja UN Sustainable Development Solutions Networkin vuosittaisessa maavertailussa Suomi on useana vuonna sijoittunut kärkikolmikkoon. 

Raportin mukaan Suomi on jo saavuttanut tai saavuttamassa ne Agenda2030:n päätavoitteet, jotka liittyvät köyhyyden poistamiseen, terveyteen ja hyvinvointiin, laadukkaaseen koulutukseen, puhtaaseen veteen, energian saatavuuteen ja puhtauteen, säälliseen työhön ja talouskasvuun, teollisuuteen ja innovaatioihin, eriarvoisuuden vähentämiseen, kaupunkien ja paikallisyhteisöjen kestävyyteen, sekä instituutioiden ja oikeusjärjestelmän toimivuuteen. 

Suomen suurimmat haasteet liittyvät kulutus- ja tuotantotapojen muutostarpeeseen, ilmastotoimiin, merien ja vesistöjen tilaan sekä muiden maiden tukemiseen Agenda2030:n toimeenpanossa. 

Mikä on Agenda2030?

YK:ssa hyväksytty kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030 tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa ympäristö, talous ja ihminen otetaan tasavertaisesti huomioon. 

Agenda2030 on ohjannut Suomen ja muiden maiden kestävän kehityksen työtä vuodesta 2016 lähtien. Agenda2030 on ihmisoikeusperustainen, ja kaikessa sen toimeenpanotyössä tulee huomioida ihmisoikeuksien toteutuminen. Agenda2030:n kantavana ja läpileikkaavana teemana on, että kukaan ei jäisi kehityksestä jälkeen. 

Agenda2030:n toimeenpano on kesken, eikä tavoitteita olla vielä saavutettu kansallisesti eikä globaalisti. Vaikka edistystä on monessa suhteessa tapahtunut, on toimia huomattavasti nopeutettava ja skaalattava, jotta tavoitteet saavutetaan määräaikaan mennessä. 

Lisätietoja: johtava asiantuntija Sami Pirkkala, p. 0295 160 487 ja neuvotteleva virkamies Taina Kulmala, p. 0295 160 184, valtioneuvoston kanslia