Valtioneuvosto asetti Suomen kestävän kehityksen toimikunnan seuraavalle nelivuotiskaudelle

Kestävän kehityksen toimikuntavaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 27.2.2020 14.13
Tiedote 99/2020

Valtioneuvosto asetti tänään 27. helmikuuta Suomen kestävän kehityksen toimikunnan toimikaudelle 2020-2023. Puheenjohtajana toimii pääministeri Sanna Marin. Varapuheenjohtajina toimivat ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen ja valtiovarainministeri Katri Kulmuni.

Kestävän kehityksen toimikunta on yhteiskunnan merkittävät toimijat kokoava vaikuttajafoorumi. Toimikunta edistää yhteistyötä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja pyrkii juurruttamaan kestävän kehityksen strategiset tavoitteet kansalliseen politiikkaan, hallintoon ja yhteiskunnallisiin käytäntöihin.

Uudella kaudella toimikunnan tehtävänä on vauhdittaa globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda2030:n, toimeenpanoa. Lisäksi toimikunta osallistuu Agenda2030 tiekartan valmisteluun. Tiekartta kuvaa millaisin toimin ja missä aikataulussa Suomi saavuttaa Agenda2030:n tavoitteet. Toimikunta myös seuraa ja arvioi globaalin toimintaohjelman toteutumista Suomessa.

Toinen toimikunnan päätehtävistä on kansallisen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen ’Suomi jonka haluamme 2050’ toimeenpanon edistäminen, seuranta, arviointi ja tuloksista viestiminen. Yhteiskuntasitoumus on yhteinen pitkän aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta. Toimikunta ottaa kuluvalla kaudellaan kantaa yhteiskuntasitoumuksen uudistamiseen.

Toimikunnan pääsihteerinä toimii kansainvälisten asiain neuvos Annika Lindblom ympäristöministeriöstä ja apulaispääsihteerinä johtava asiantuntija Marja Innanen valtioneuvoston kansliasta. Toimikunnan työn valmistelusta vastaa pääsihteeristön lisäksi ministeriöiden edustajista koostuva kestävän kehityksen koordinaatioverkosto. Lisäksi toimikunnan työtä tulevalla toimikaudella tukee ja kirittää eri tieteenalojen asiantuntijoista koostuva Kestävyyspaneeli sekä Nuorten Agenda2030 -ryhmä.

Suomen kestävän kehityksen toimikunnalla on vuosittain 2–3 kokousta. Lisäksi järjestetään työpajoja, seminaareja, kampanjoita ja muita kohtaamisia.

Suomen Kestävän kehityksen toimikunnan kokoonpano toimikaudella 2020-2023

Lisätietoja: johtava asiantuntija Marja Innanen, p. 040 777 5582, valtioneuvoston kanslia