Kestävyyspaneeli vahvistaa yhteiskunnan kokonaiskestävyyteen tähtäävän päätöksenteon tietopohjaa

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 15.12.2022 14.19
Tiedote

Valtioneuvosto on 15. joulukuuta tehnyt päätöksen Kestävyyspaneelin asettamisesta valtioneuvoston kanslian yhteyteen. Kestävyyspaneeli on riippumaton tiedepaneeli, jonka tehtävänä on edistää yhteiskunnan kestävyyttä Suomessa.

Paneeli arvioi kestävyyden edistämisen tavoitteenasetteluja ja toteutusta sekä vahvistaa tutkimustietoon perustuvien toimien hyväksyttävyyttä yhteiskunnassa. Paneelin jäsenet arvioivat ja ennakoivat yhteiskunnallisen kestävyyden kehitystä sekä tukevat pitkäjänteistä päätöksentekoa.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan kestävän kehityksen edistämistyöhön tarvitaan kaikki yhteiskunnan osa-alueet mukaan. Kestävyyspaneeli pyrkiikin vaikuttamaan laajasti yhteiskunnassa. Sen erityistehtävänä on tukea Suomen kestävän kehityksen toimikuntaa, joka on pääministerin johtama yhteiskunnan päättäjistä koostuva vaikuttajafoorumi. Paneelin jäsenet tuovat tieteen näkökulmia ja eettisiä pohdintoja päätöksenteon ja politiikkavalmistelun tueksi. Jäsenet tuovat julkiseen keskusteluun myös kiperiä, kestävän kehityksen kannalta kriittisen tärkeitä kysymyksiä.

Paneelin tavoitteena on edistää yhteiskunnallista muutosta, joka ottaa huomioon sekä ympäristön että ihmisen hyvinvoinnin. Paneelin työ tukee valtioneuvoston yleisempiä tavoitteita päätöksenteon tietopohjan vahvistamisesta ja paneelin työtä voidaan hyödyntää valtioneuvostossa yhteiskunnallisten kestävyyskysymyksien käsittelyssä. Viestintä ja vuorovaikutus lain-, politiikka- ja budjettivalmistelun, keskeisten sidosryhmien sekä median kanssa on paneelin työn vaikuttavuudelle keskeistä. 

Paneelin jäsenistö edustaa laajasti yhteiskunnan kestävyyden keskeisiä tutkimuksen osa-alueita, kukin edustaen alansa huippuosaamista Suomessa. Paneelissa on vuoden 2023 alussa alkavalla toimikaudella jäseninä 15 asiantuntijaa. Puheenjohtajana toimii professori Lassi Linnanen (LUT-yliopisto). Jäsenehdotukset kestävyyspaneeliin pyydettiin tutkimuslaitoksilta, yliopistoilta, korkeakouluilta sekä avoimella kutsulla muilta tiedeorganisaatioilta. Paneelia tukee asiantuntijasihteeristö, joka koostuu Suomen ympäristökeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutin (HELSUS) edustajista. Paneelin yhteiskunnan kokonaiskestävyyden vahvistamiseen tähtäävä työ täydentää tiedepaneelikenttää ja vahvistaa tiedepaneelien ja niiden jäsenten välistä vuorovaikutusta.

Lisätietoja: Kestävyyspaneelin puheenjohtaja, Ympäristöjohtamisen ja -talouden professori Lassi Linnanen, p. 050 550 3305, Lappeenrannan – Lahden teknillinen yliopisto, [email protected] ja neuvotteleva virkamies Taina Kulmala, p. 0295 160 184, valtioneuvoston kanslia, [email protected]