Kestävän kehityksen toimikunta keskustelee Agenda2030 tiekartasta ja yhteiskunnan toimista Agenda2030 toimintaohjelman edistämiseksi

Kestävän kehityksen toimikuntavaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 8.10.2021 11.25
Tiedote 578
Kestävän kehityksen toimikunnan logo, jossa kuvataan Suomi, jalankälki ja kädenjälki

Kestävän kehityksen toimikunta kokoontuu 11. lokakuuta keskustelemaan Agenda2030 tiekarttatyön etenemisestä. Tiekartta on toimikunnan suunnitelma siitä, miten Suomi saavuttaa YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030:n tavoitteet. Lisäksi kokouksessa käsitellään yhteiskunnan ajankohtaisia toimia Agenda2030 toimintaohjelman edistämiseksi.

Agenda2030 tiekarttatyö käynnistyi tammikuussa, ja sen on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä. Tiekartta tulee olemaan merkittävä kestävän kehityksen toimikunnan strateginen työväline seuraavien vuosien aikana. Se tulee linjaamaan keskeiset teemat eli muutosalueet, joihin toimikunnan työ jatkossa painottuu.
Tiekartta kuvaa kuusi Agenda2030 tavoitteiden saavuttamisen kannalta keskeistä muutosaluetta:

  1. Hyvinvointia edistävä ruokajärjestelmä
  2. Kestävä energiajärjestelmä
  3. Sivistys, osaaminen ja kestävät elämäntavat
  4. Hyvinvointi, terveys ja yhteiskunnallinen osallisuus
  5. Monimuotoisuutta ja hiilineutraaliutta vahvistava metsien, vesien ja maan käyttö
  6. Hyvinvointia edistävä talous ja työ sekä kestävä kulutus

Toimikunta keskustelee muutosalueiden sisällöistä sekä siitä, miten tietyt Agenda2030:n läpileikkaavat periaatteet, kuten globaali vastuu ja oikeudenmukaisuus, konkretisoituvat muutosalueissa. Puhetta johtaa kestävän kehityksen toimikunnan puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin

Lisäksi kokouksessa käsitellään toimikunnan jäsentahojen tilannekatsaus Agenda2030 toimintaohjelman toteuttamisessa. Kevään 2021 kokouksessa hallitus kertoi toimikunnalle, miten hallitus ja hallinto on edistänyt Agenda2030n toteuttamista niin Suomessa kuin globaalisti. Tässä kokouksessa on muun yhteiskunnan vuoro avata toimenpiteitä, edistymistä ja myös haasteita Agenda2030 työssä.

Kokouksen päätteeksi Nuorten Agenda2030-ryhmän uusi kokoonpano esitellään toimikunnan jäsenille.

Kestävän kehityksen toimikunta on yhteiskunnan merkittävät toimijat kokoava vaikuttajafoorumi. Toimikunta edistää yhteistyötä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja pyrkii juurruttamaan kestävän kehityksen strategiset tavoitteet kansalliseen politiikkaan, hallintoon ja yhteiskunnallisiin käytäntöihin.

Lisätietoja: Kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri, johtava asiantuntija Sami Pirkkala, p. 050 598 0724, valtioneuvoston kanslia