De nordiska länderna enas om intensifierat samarbete för att lösa klimatkrisen

MiljöministerietStatsrådets kommunikationsavdelning 25.1.2019 15.58
Pressmeddelande 42/2019

De nordiska ländernas statsministrar och klimatministrar sammanträdde i Helsingfors på fredagen och kom överens om att intensifiera sina gemensamma klimatinsatser. De nordiska länderna har för avsikt att tydligare koppla sin politik till slutsatserna i rapporten om 1,5 graders uppvärmning av den mellanstatliga panelen för klimatförändringar IPCC. För att lösa klimatkrisen skärper länderna sina egna klimatpolitiska mål till 2020 och siktar på koldioxidneutralitet snabbare än resten av världen.

”Vi vill visa prov på nordiskt ledarskap och föregå med gott exempel. De nordiska länderna tar budskapet i IPCC:s rapport på största allvar och vi anpassar vår politik till det”, säger statsminister Juha Sipilä.

Enligt en gemensam deklaration av länderna ska samarbetet intensifieras för att sprida utsläppssnåla nordiska lösningar, för att utveckla tekniska lösningar, till exempel geologisk lagring av koldioxid (Carbon Capture and Storage, CCS), för att minska trafikens utsläpp och för att bevara och utöka kolsänkor. Länderna stärker också sin gemensamma klimatdiplomati och söker sätt att underlätta klimatvänliga val för konsumenterna.

”Tillsammans är vi mer än summan av våra delar. Det gäller både i internationellt påverkansarbete och i utvecklandet och spridningen av tekniska lösningar. Vi sitter på sådan expertis som vi kan och bör erbjuda resten av världen i större omfattning”, framhåller bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

De nordiska ländernas ministrar samlades i Helsingfors på inbjudan av statsminister Juha Sipilä och bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. Åtgärderna som fastställs i den gemensamma deklarationen ska följas upp vid de nordiska klimatministrarnas möte i oktober 2019.


De nordiska ländernas gemensamma deklaration om koldioxidneutralitet

Webbsändningen

Bildmaterial 

Ytterligare information:

Jani Raappana, statsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 160 306
Taru Savolainen, miljöministerns specialmedarbetare, tfn 040 535 8622
Anne Sjöholm, kommunikationschef, statsrådets kansli, tfn 040 537 0733
Riikka Lamminmäki, kommunikationsexpert, miljöministeriet, tfn 029 525 0343
Johanna Kaprio, ledande kommunikationsexpert, statsrådets kansli, tfn 050 412 7506

Juha Sipilä Kimmo Tiilikainen