Energiakriisiin liittyvät hätätoimet energianeuvoston asialistalla 24.11.

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 23.11.2022 19.51
Tiedote

EU:n energiaministerit kokoontuvat ylimääräiseen neuvoston kokoukseen 24.11.2022 Brysselissä. Kokouksessa on tarkoitus jälleen päättää uusista energiakriisiin liittyvistä hätätoimista. Asialistalla ovat kaasun solidaarisuusasetus ja uusiutuvan energian käyttöönoton nopeuttamista koskeva asetus, joista molemmista on tarkoitus saavuttaa neuvostossa poliittinen yhteisymmärrys.

Suomea kokouksessa edustaa elinkeinoministeri Mika Lintilän valtiosihteeri Ann-Mari Kemell. Energiaministerit keskustelivat energiakriisistä edellisen kerran 25.10. Luxemburgissa. 

Keskustelun pohjalla on komission 18.10. antama ehdotus ns. kolmanneksi energiakriisipaketiksi. Sen keskeinen elementti on kaasun solidaarisuusasetus, jolla pyritään lieventämään korkean kaasun hinnan vaikutuksia puuttumalla kaasun kysyntään ja saantiin, varmistamalla toimitusvarmuutta koko EU:ssa ja vahvistamalla solidaarisuutta. Asetuksesta tavoitellaan poliittista yhteisymmärrystä.

Asetusehdotus sisältää kaasun yhteishankintojen edistämistä, kaasun hinnan ja sen heilahteluiden vaikutusten rajaamista sekä jäsenmaiden välisen solidaarisuuden laajentamista. Kaasun hintakatosta komissio antoi erillisen ehdotuksen 22.11.

Solidaarisuusasetusta on käsitelty tiiviissä aikataulussa neuvoston työryhmätasolla sekä Coreperissa, ja EU:n neuvoston puheenjohtajavaltio Tšekki on pyrkinyt löytämään siitä kompromissin.

Suomen kannalta asetusteksti on edennyt monelta osin hyvään suuntaan, ja Suomen huolet solidaarisuuskaasuna toiseen jäsenmaahan toimitettavasta kaasusta maksettavista korvauksista on otettu huomioon.

Väliaikaisia toimia uusiutuvan energian investointien luvituksen nopeuttamiseksi

Kokouksen toisena aiheena on uusiutuvan energian luvitusasetus. Komissio antoi sitä koskevan asetusehdotuksensa 9.11. Venäjän hyökkäys Ukrainaan, geopoliittinen tilanne ja hyvin korkeat energian hinnat ovat komission mukaan vahvistaneet tarvetta nopeuttaa uusiutuvan energian käyttöönottoa unionissa, jotta EU:ssa voidaan luopua venäläisten fossiilisten polttoaineiden käytöstä. 

Komissio ehdottaa otettavaksi kiireellisesti käyttöön uusiutuvan energian käyttöönottoa nopeuttavia toimia. Asetuksessa ehdotetaan tähän määräaikaisia hätätoimenpiteitä. 

Hätätoimenpiteinä esitetään erittäin tärkeän yleisen edun periaatteen soveltamista uusiutuvan energian hankkeiden suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöön sekä määräaikoja aurinkoenergialaitteistojen, lämpöpumppujen sekä uusiutuvan energian hankkeiden päivittämisen lupamenettelyihin. Myös luvitusasetuksesta on tarkoitus saavuttaa poliittinen yhteisymmärrys.

Komission tuore ehdotus ns. markkinakorjausmekanismista

Komissio julkaisi 22.11. juuri ennen energianeuvostoa ehdotuksensa markkinakorjausmekanismista, jolla pyritään suojelemaan EU:n yrityksiä ja kotitalouksia kaasun hintapiikeiltä. 

Komissio tulee esittelemään kokouksessa ehdotuksensa, ja energiaministerit käyvät siitä ensimmäisen näkemysten vaihdon. Suomi on painottanut nopeita EU-tason toimia. Suomi suhtautuu avoimesti eri vaihtoehtoihin energiahintojen alentamiseksi ja markkinoiden epävarmuuden ja riskien vähentämiseksi. Toimet eivät kuitenkaan saa vaikuttaa negatiivisesti kaasun toimitusvarmuuteen, energiankäytön vähentämiseen tai aiheuttaa markkinahäiriöitä.

Lisätiedot:
osastopäällikkö Riku Huttunen, TEM, p. +358 50 431 6518
erityisasiantuntija Elina Johansson, TEM, p. +358 50 301 4607
neuvotteleva virkamies Maria Kekki, TEM, p. +358 50 453 5223
erityisasiantuntija Outi Vilen, TEM, p. +358 50 475 7725