Agenda2030 tiekarttatyö käynnistyy ensi vuonna – Kestävän kehityksen toimikunta perehtyi esiselvitykseen

Kestävän kehityksen toimikuntavaltioneuvoston viestintäosastoympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 3.12.2020 16.02
Tiedote 761

Kestävän kehityksen toimikunta laatii ensi vuonna Agenda2030 tiekartan. Tiekartan tarkoituksena on tehdä näkyväksi, minkälaista politiikkaa Suomessa tulisi tehdä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi kansallisella tasolla. YK:n jäsenvaltiot ovat sopineet yhdessä kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda2030 toimeenpanosta ja tavoitteiden saavuttamisesta vuoteen 2030 mennessä.

Esiselvityksen tiekarttatyöstä on laatinut Gaia Consulting Oy, joka esitteli selvityksen pääkohdat kestävän kehityksen toimikunnan kokouksessa 3. joulukuuta. Esiselvitys julkaistaan kokonaisuudessaan myöhemmin joulukuussa.

Esiselvitys kokoaa yhteen olemassa olevan tiedon Agenda2030 tavoitteiden nykytilasta Suomessa. Esiselvityksessä tunnistettiin 55 Agenda2030:n alatavoitetta, joissa tarvitaan lisätoimenpiteitä, jotta Suomi saavuttaa Agenda2030:n tavoitteet tällä vuosikymmenellä.

Selvityksen taustalla on erityisesti keväällä julkaistu Suomen Agenda2030-maaraportti, jossa Suomi raportoi YK:lle, miten se on edistynyt kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa viimeisen neljän vuoden aikana. Lisäksi esiselvityksessä on hyödynnetty muita kestävän kehityksen ajankohtaisia raportteja Suomen tulevaisuuden suunnista, muun muassa eduskunnan käsittelyssä olevaa kestävän kehityksen selontekoa.

Kestävän kehityksen toimikunnan kokouksen puheenjohtajana toiminut ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen muistutti, että tiekartan laatiminen on kirjattu hallitusohjelmaan ja työtä tehdään pitkäjänteisesti.

”Kestävyysongelmia ei ratkota vuodessa tai kahdessa. Siksi Agenda2030 tiekartassa katsotaan yli vaalikausien ja linjataan ne asia, joihin meidän tulee Suomessa keskittyä seuraavan kymmenen vuoden aikana, jotta saavutamme kestävän kehityksen tavoitteemme. Tiekartan tulisi myös käsitellä sitä, miten parhaiten tuemme muita maailman maita tavoitteiden saavuttamisessa.”

Mikkonen huomautti, että Agenda2030 tavoitteiden saavuttaminen toteutuu vain laajalla kansallisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä.

”Tiekartan pitkä aikajänne korostaa avoimen keskustelun ja laajan yhteistyön tarvetta. Agenda 2030 tavoitteet eivät ole vain hallituksen, vaan koko Suomen tavoitteita. Siksi tiekartan valmistelussa kestävän kehityksen toimikunnalla tulee olemaan keskeinen rooli.”

Hallitus valmistelee parhaillaan hallituskauden puoliväliarviointia varten omaa kestävyystiekarttaa, ja Mikkonen toivoi, että työ huomioidaan ensi vuoden aikana myös toimikunnan piirissä tehtävässä työssä.

Lisätietoja:
Kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri Annika Lindblom, p. 0295 250 163, ympäristöministeriö
Johtava asiantuntija Sami Pirkkala, p. 0295 160 487, valtioneuvoston kanslia