Kestävän kehityksen toimikunta 2/2017

Teemoina: Tulevaisuusvaliokunnan mietintö valtioneuvoston selonteosta sekä kestävän kehityksen toimenpidesitoumustyökalun arviointihankkeen tulokset

Aika: Tiistai 10.10. klo 15.00-16.30, kahvit klo 14.30 alkaen

Paikka: Smolna, Eteläesplanadi 6, Helsinki

Asialista

Kokousmateriaalit

Valtioneuvoston selonteko Agenda2030n toteuttamisesta

Tulevaisuusvaliokunnan mietintö Agenda2030 selonteosta

Kestävän kehityksen toimenpidesitoumustyökalu: kokonaisarvio ja kehittämiskohteet raportti

Kestävän kehityksen toimenpidesitoumustyökalu: kokonaisarvio ja kehittämiskohteet policy brief

Toimikunnan työohjelma, toteuma 10.10.2017