Europaminister Tuppurainen reser till Warszawa

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 21.1.2022 14.39
Pressmeddelande 28/2022
Europaminister Tytti Tuppurainen och polska EU-minister Konrad Szymański

Måndagen den 24 januari besöker Europaminister Tytti Tuppurainen Warszawa för att träffa sin polska kollega, EU-minister Konrad Szymański, och chefen för Polens nationella säkerhetsbyrå, statssekreterare Paweł Soloch. Avsikten är att föra en omfattande diskussion om den aktuella EU-agendan och säkerhetsfrågor i Europa.

Ministrarna Tuppurainen och Szymański ska diskutera EU:s mål att minska utsläppen med 55 procent fram till 2030, utvecklandet av den inre marknaden, främjandet av en öppen och regelbaserad handelspolitik, rättsstatsprincipen och utvecklandet av unionens krisberedskap. Ministrarna Tuppurainen och Szymański är kolleger i rådskonstellationen allmänna rådet, som bland annat förbereder Europeiska rådets möten och regelbundet behandlar rättsstatsfrågor.

Minister Tuppurainen och chefen för Polens nationella säkerhetsbyrå, statssekreterare Paweł Soloch (Head of the National Security Bureau) ska diskutera säkerhetsläget i Europa. På agendan står bland annat läget i Ukraina och Belarus och utvecklandet av samarbetet mellan EU och Nato. Dessutom behandlas säkerhetsläget kring Östersjön och arbetet med att utveckla EU:s så kallade strategiska kompass. Den strategiska kompassen avses fastställa riktlinjerna och målen för EU:s säkerhets- och försvarssamarbete under de kommande 5–10 åren.

”Polen är en viktig partner för Finland. Det är aktuellt och viktigt att vi för en konstruktiv dialog. Vi har ett gemensamt intresse i att utveckla Europeiska unionens inre marknad, och Polen spelar en betydande roll när det gäller att garantera säkerheten i Östersjöregionen. Vi kommer också att diskutera rättsstatsfrågor under mitt besök”, säger minister Tuppurainen.

Ytterligare information: Satu Keskinen, understatssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 302, och Saara Pokki, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 620, statsrådets kansli