Statsrådet tillsatte ett rundabordsforum för klimatpolitik för att stödja beredningen och genomförandet av klimatåtgärder

Kommissionen för hållbar utvecklingmiljöministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 27.2.2020 14.17 | Publicerad på svenska 28.2.2020 kl. 12.20
Pressmeddelande 100/2020

Statsrådet tillsatte den 27 februari ett rundabordsforum för klimatpolitik i anslutning till kommissionen för hållbar utveckling. Rundabordsforumet är verksamt under denna regeringsperiod. I forumet deltar ett stort antal påverkare från många olika samhällssektorer.

Ordförande för rundabordsforumet för klimatpolitik är statsminister Sanna Marin. Vice ordförande är miljö- och klimatminister Krista Mikkonen, finansminister Katri Kulmuni, de ungas klimatdelegat vid Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf Sara Nyman och verkställande direktören för Climate Leadership Coalition ry Jouni Keronen.

Rundabordsforumet för klimatpolitik syftar till att skapa en gemensam syn på hur Finland på ett rättvist sätt och med en snabbare tidsplan än i nuläget skulle kunna bli ett klimatneutralt samhälle.

Statsminister Marins regering har i sitt program ställt som mål att Finland ska vara klimatneutralt före 2035 och bli världens första fossilfria välfärdssamhälle. Det förutsätter att utsläppen minskas snabbare inom alla sektorer och att kolsänkorna stärks.

Rundabordsforumet för klimatpolitik fattar inga beslut, utan stöder den nationella beredningen och verkställigheten av klimatpolitiken. Avsikten är att stärka acceptansen för klimatpolitiken och ge intressegrupper möjlighet att i högre grad delta i den nationella beredningen av klimatåtgärder.

För beredningen av arbetet ansvarar ett sekretariat som leds av miljöministeriet. Generalsekreterare för rundabordsforumet för klimatpolitik är miljörådet Merja Turunen vid miljöministeriet.

Resultaten av rundabordsforumets möten rapporteras regelbundet till ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik. Också kommissionen för hållbar utveckling hålls underrättad om rundabordsforumets arbete. Rundabordsforumet för klimatpolitik ska hålla 4–6 möten per år.

Rundabordsforumets sammansättning

Ordförande:

Statsminister Sanna Marin

Vice ordförande:              

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen

Finansminister Katri Kulmuni

Sara Nyman, de ungas klimatdelegat, Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf       

Jouni Keronen, verkställande direktör, Climate Leadership Coalition ry

Medlemmar:

Ari Alatossava, kommundirektör i Ijo, Hinku-kommunerna

Jarkko Eloranta, ordförande, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Sture Fjäder, ordförande, Akava ry

Laura Hildén, ordförande, gruppen De ungas Agenda 2030

Jyri Häkämies, verkställande direktör, Finlands näringsliv EK

Timo Jaatinen, verkställande direktör, Skogsindustrin rf

Tuomas Aslak Juuso, II vice ordförande, Sametinget

Mari Kiviniemi, verkställande direktör, Finsk Handel rf

Rilli Lappalainen, chef för påverkansarbete, Suomalaiset kehitysjärjestöt - Finnish Development NGOs Fingo ry

Jukka Leskelä, verkställande direktör, Finsk Energiindustri rf

Päivi Lundvall, verksamhetsledare, Finlands naturskyddsförbund rf

Juha Marttila, ordförande, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Salka Orivuori, utvecklingschef, Marttaliitto ry

Antti Palola, ordförande, Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf

Timo Reina, vice verkställande direktör, Finlands Kommunförbund

Suvi Rihtniemi, verkställande direktör, Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)

Liisa Rohweder, generalsekreterare, WWF Finland

Sampo Seppänen, ekonom, Företagarna i Finland rf

Helena Soimakallio, direktör, Teknologiindustrin rf

Tiina Vyyryläinen, teamledare för påverkansarbete och rådgivning, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry

Sakkunniga:

Hannele Korhonen, forskningsprofessor, Finlands klimatpanel

Eeva Furman, professor, expertpanelen för hållbar utveckling

Mari Pantsar, ledare för temat Kolneutral cirkulär ekonomi, Sitra

Ytterligare information: Merja Turunen, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 387, [email protected], och Riikka Yliluoma, miljö- och klimatminister Mikkonens specialmedarbetare, tfn 050 414 1682, [email protected]