Finland tog första plats i internationell landsjämförelse gällande hållbar utveckling

statsrådets kommunikationsavdelningutrikesministeriet
Utgivningsdatum 14.6.2021 7.14
Pressmeddelande

Finland har för första gången tagit första plats i landsjämförelsen gällande hållbar utveckling. Den ansedda jämförelsen genomförs årligen av FN och Bertelsmannstiftelsen, och Finland har också tidigare placerat sig bland de tre bästa tillsammans med Danmark och Sverige. I jämförelsen bedöms hur olika länder har främjat det globala handlingsprogrammet Agenda 2030 för hållbar utveckling och de mål för hållbar utveckling som ingår i det.

Enligt jämförelsen har Finland redan nått eller är nära att nå de globala mål för hållbar utveckling som gäller minskad fattigdom, hälsa, utbildning, vatten och energi, minskad ojämlikhet samt fred och rättsstatens principer. De största utmaningarna i Finland har att göra med bekämpningen av klimatförändringar, hållbar konsumtion och produktion samt utarmningen av den biologiska mångfalden.

Statsminister Sanna Marin, som är ordförande för Finlands kommission för hållbar utveckling, understryker att topplaceringen är ett resultat av långsiktigt arbete som alla aktörer i det finländska samhället har bidragit till.

”Alla finländare som ihärdigt arbetar för ett hållbart samhälle ska ha allt beröm för erkännandet. Vi är stolta över vår placering, men mycket återstår att göra innan vi når alla mål för hållbar utveckling till 2030. Avgörande är hur vi också i framtiden kan trygga vår välfärd inom ramen för jordens bärkraft”, säger Marin.

Coronapandemin har bidragit till ökad ojämlikhet

FN:s nätverk för hållbar utveckling (SDSN) och den tyska Bertelsmannstiftelsen offentliggjorde resultaten av jämförelsen måndagen den 14 juni. Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari representerar Finland vid det virtuella evenemang på måndag eftermiddag där SDR2021-rapporten offentliggörs.

Minister Skinnari framhåller den nordiska välfärdsmodellens betydelse för resultaten av jämförelsen: utöver Finland placerade sig också Sverige, Norge och Danmark bland topp tio.

Enligt minister Skinnari måste Finland och andra rika länder efter coronapandemin fokusera på att stödja dem som har det globalt sett sämst ställt. Den bärande tanken i Agenda 2030 är att ingen ska lämnas efter i utvecklingen.

”Pandemin har ökat den extrema fattigdomen och ojämlikheten överallt i världen och försvagat jämställdheten mellan könen. Vi måste se till att alla hänger med i utvecklingen och att vi kan överbrygga klyftan mellan de länder som klarar sig bäst och de som klarar sig sämst.”

Finlands engagerande arbetssätt får beröm

Finland har fått internationellt beröm för sitt sätt att engagera hela samhället i genomförandet av Agenda 2030. I våras fick Finland det internationella Catalyst 2030-priset för hållbar utveckling, som tillägnades kommissionen för hållbar utveckling. I kommissionen deltar ett stort antal aktörer från olika samhällsområden.

”Det engagerande arbetssättet har varit en viktig del av arbetet för hållbar utveckling i Finland redan under flera årtionden. Ett hållbart samhälle byggs i samarbete mellan staten, kommuner, företag och organisationer. Varje finländares insats är viktig”, säger minister Skinnari.

Ytterligare information:
Kirsi Airio, minister Skinnaris specialmedarbetare, tfn 050 574 1729, utrikesministeriet
Sami Pirkkala, ledande sakkunnig, generalsekreterare för kommissionen för hållbar utveckling, tfn 050 598 0724, statsrådets kansli