“Kun lupaa, on pakko toimia”

26.4.2017 16.27
Uutinen
Työpaja järjestettiin osana valtioneuvoston kanslian rahoittamaa KekeArvi-hanketta.

Kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen tekijöitä motivoi halu edistää kestävää kehitystä ja olla siinä alansa edelläkävijä, kertoo sitoumuksen tehneille kohdistettu kysely. Huhtikuussa pidetyssä työpajassa kolme toimenpidesitoumuksen tehnyttä kertoi, miten se heitä hyödyttää.

Kuvat: Vilja Pursiainen, Kaskas Media
Teksti: Iina Ala-Kurikka, Kaskas Media

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen ja sitä edistävien toimenpidesitoumusten hyötyjä ja toimivuutta käsittelevä kysely tehtiin osana valtioneuvoston kanslian rahoittamaa hanketta, jossa Suomen ympäristökeskus, Demos Helsinki ja Kaskas Media kehittävät sitoumusta. Hankkeen tulokset julkaistaan kesäkuussa 2017.

Kun esimerkiksi yritys, kaupunki tai järjestö tekee toimenpidesitoumuksen, se määrittelee omat tavoitteensa ja miten aikoo edistää niitä lähitulevaisuudessa. Sitoumuksen on tehnyt jo yli 600 suomalaista tahoa suuryrityksistä yksityishenkilöihin. Sitoumuksen voi tehdä osoitteessa sitoumus2050.fi. Yhteiskuntasitoumus on keskeinen väline YK:n Kestävän kehityksen toimintaohjelman toteuttamisessa Suomessa.

“Kestävän kehityksen toimenpidesitoumus on hyvä työkalu oman toiminnan suunnitteluun”

Heljä Järnefelt, Karjalohjan Kotiseutuyhdistys ry.

“Karjalohjan Kotiseutuyhdistyksen tehtävä on säilyttää ja kehittää alueensa kulttuuriperintöä ja -ympäristöä. Kulttuuriympäristöön kuuluu esimerkiksi alueen arvokkaita merkittäviä rakennettuja kohteita, perinnemaisemia ja arkeologisia kohteita.

Karjalohjan Kotiseutuyhdistys on tehnyt toimenpidesitoumuksen, jossa sitoudumme lisäämään alueen asukkaiden kotiseututietämystä. Luomme paikkakunnan kulttuuriympäristöstä sähköisen aineiston ja palvelun.

Toimenpidesitoumus on sitoumus ensisijaisesti itsellemme. Se on antanut selkeät raamit toiminnan suunnitteluun ja vauhdittanut tekemistä.

Aluksi yhdistyksessä keskusteltiin siitä, velvoittaako sitoumus liikaa. Myöhemmin keskusteluun ei ole ollut tarvetta palata. Meitä ei kontrolloida tai vahdita. Saamme toteuttaa sitoumusta kuten meille on eniten hyötyä.”

“Sitoumuksen tehneet pienet ja suuret organisaatiot ovat yhdenvertaisia”

Annakaisa Kilpinen, Tuunaajamutsi

“Kestävä kehitys on juuri sitä, mitä teen. Yhden naisen yritykseni, Tuunaajamutsi, järjestää kädentaito- ja tuunauspajoja yrityksille ja ryhmille. Yhteiskuntasitoumuksessa on kyse siitä, mitä haluan tukea ja edistää.

Tuunaajamutsi sitoutuu innostamaan ihmisiä uusiokäyttöön ja kierrättämiseen. Toimenpidesitoumustavoitteeni on järjestää sata työpajaa vuodessa. Työpajoissa tehdään uusiotuotteita yhdessä.

Sitoumuksen tehneenä olen tasavertainen isojen organisaatioiden kanssa. Pääsen tilaisuuksiin verkostoitumaan ja vaikuttamaan, ja löydän uusia yhteistyökumppaneita.”

“Sitoumus helpottaa vastuullisuudesta viestintää”

Antti Isokangas, Kotipizza Group Oyj

“Kotipizza on Pohjoismaiden suurin pizzaketju, jonka kanssa samaan konserniin kuuluvat meksikolaistyyliset Chalupa-ravintolat. Yritysketju on tehnyt yli kymmenen sitoumusta, joista suurin osa liittyy ruoan ja raaka-aineiden alkuperään. Kotipizza Group on sitoutunut esimerkiksi hankkimaan raaka-aineensa 50 prosenttisesti kotimaasta ja mittaamaan tuotteidensa hävikkiä ketjuravintoloissa.

Olemme jo saavuttaneet yhden sitoumustavoitteen, sillä yritys sai ensimmäisenä pizzaketjuna kala- ja äyriäistuotteiden MSC-sertifikaatin. Sertifikaatti myönnetään yrityksille, joiden käyttämät merenelävät on kalastettu kestävästi.

Työtapana sitoumus on hyödyllinen. Kun lupaa, on pakko toimia! Se helpottaa vastuullisuudesta viestimistä. On vakuuttavampaa sitoutua tekemään kuin vain vannoa aikovansa.”

Lisätietoja tutkimushankkeesta