Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli

Suomeen on nimetty uusi kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli. Sitran koordinoimana viisi vuotta sitten aloittaneen paneelin vetovastuun jakavat vuoden 2019 alusta Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti (HELSUS), Luonnonvarakeskus (Luke) sekä Suomen Ympäristökeskus (SYKE).

Asiantuntijapaneeli tukee kestävään kehityksen vaikuttavaa päätöksentekoa ja yhteiskunnallista keskustelua Suomessa tuomalla siihen tutkimukseen perustuvaa ymmärrystä sekä edistää monimutkaisten ympäristö-, talous- ja sosiaalisten kysymysten yhteensovittamista.

Paneeli toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa kestävän kehityksen toimikunnan kanssa. Toimikunta vastaa YK:n globaalin Agenda 2030 toimintaohjelman täytäntöönpanosta ja sen vauhdittamisesta Suomessa. Asiantuntijapaneeli tukee ja haastaa toimikunnan työtä monitieteellisellä osaamisellaan.

Paneelissa monipuolista kestävän kehityksen osaamista

Ehdotuksia panelisteiksi pyydettiin suomalaisilta yliopistoilta, tutkimuslaitoksilta, tiedeinstituutioilta sekä ministeriöiltä. Lukuisten ehdotusten joukosta isäntäorganisaatioiden johtajat ovat kutsuneet paneeliin seuraavaksi kolmeksi vuodeksi kymmenen asiantuntijaa, jotka edustavat monipuolisesti kestävän kehityksen eri teemoja ja ulottuvuuksia:

Paneelin toimintaa koordinoi erikoistutkija Katriina Soini Luonnonvarakeskuksesta, ja puheenjohtajana jatkaa Eeva Furman Suomen ympäristökeskuksesta.

Suomen kestävän kehityksen politiikkaa on arvioitu pian julkistettavassa POLKU-hankkeessa. Paneelin ensimmäisiä tehtäviä on pohtia, mitä toimenpiteitä kestävän kehityksen politiikassa uudella eduskunnalla ja hallituksella on, ja millaista tutkimusta tarvitaan.

Jäsenet

Ympäristöpolitiikkakeskuksen johtaja, professori Eeva Furman, Suomen ympäristökeskus (asiantuntijapaneelin puheenjohtaja)
Vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halme, Aalto-yliopisto
Kansanterveystieteen professori Jouni Jaakkola, Oulun yliopisto
Ympäristötekniikan professori Lassi Linnanen, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto
Soveltavan ekologian professori Mikko Mönkkönen, Jyväskylän yliopisto
Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari, Tampereen yliopisto
Sosiaalipedagokiikan professori, Arto O. Salonen, Itä-Suomen yliopisto
Tulevaisuuden tutkimuksen dosentti, Katariina Siivonen, Turun yliopisto  
Geoinformatiikan tenure track professori Tuuli Toivonen, Helsingin yliopisto
Metsäekologian professori, Anne Tolvanen, Luonnonvarakeskus

 

Puheenjohtaja

Professori Eeva Furman
Suomen ympäristökeskus
puh. 029 525 1123, [email protected]

Koordinaattori

Katriina Soini
Erikoistutkija, Luonnonvarakeskus
puh. +358295326550
[email protected]