Utslagning och delaktighet i samhället

Arbetet med att bekämpa utslagning och trygga delaktighet skapar goda förutsättningar för upprätthållandet av sammanhållningen i samhället och den inre säkerheten. Arbetet stöder också tillgodoseendet av de grundläggande rättigheterna.

I denna korg är det fråga om att främja följande mål för det samhälleliga åtagandet: jämlika möjligheter till välfärd, ett samhälle med delaktiga människor, hållbart arbete samt hållbara samhällen och lokala gemenskaper.  

Indikatorer som expertnätverket valt

  1. Unga som står utanför arbetsliv eller utbildning
  2. Erfarenheter av diskriminering eller ensamhet
  3. Valdeltagande
  4. Finlands utveckling mätt i indexen Corruption Perceptions och World Press Freedom
  5. De ungas förtroende för samhället och dess framtid

Uppföljningskorgen och målen för det samhälleliga åtagandet

Jämlika möjligheter till välfärd
Ett samhälle med delaktiga människor
Hållbart arbete
Hållbara samhällen och lokala gemenskaper

Utslagning och delaktighet i samhället 2021
Följderna av coronavirusepidemin har ökat risken för utslagning och upplevt utanförskap

13.1.2022 13.38
Kuvituskuva artikkeliin. Kuvassa nuoret askartelevat värikkäitä ympyröitä.
Under de senaste åren har man lyckats minska riskerna för utslagning bland unga. Inga nämnvärda förändringar har skett i de övriga indikatorerna som beskriver delaktighet. Under år 2020 har situationen åtminstone tillfälligt försvårats på grund av att sysselsättningsläget försvagats och möjligheterna till socialt umgänge begränsats.

Utslagning och delaktighet i samhället 2020
Trots utmaningar har utvecklingen också gått i positiv riktning

12.4.2021 10.18
Under de senaste åren har man lyckats minska riskerna för utslagning bland unga. Inga nämnvärda förändringar har skett i de övriga indikatorerna som beskriver delaktighet. De indikatorer som använts beskriver situationen innan coronavirusepidemin bröt ut. Under år 2020 har situationen åtminstone tillfälligt försvårats på grund av att sysselsättningsläget försvagats och möjligheterna till socialt umgänge begränsats.