Utslagning och delaktighet i samhället

Arbetet med att bekämpa utslagning och trygga delaktighet skapar goda förutsättningar för upprätthållandet av sammanhållningen i samhället och den inre säkerheten. Arbetet stöder också tillgodoseendet av de grundläggande rättigheterna.

I denna korg är det fråga om att främja följande mål för det samhälleliga åtagandet: jämlika möjligheter till välfärd, ett samhälle med delaktiga människor, hållbart arbete samt hållbara samhällen och lokala gemenskaper.  

Indikatorer som expertnätverket valt

  1. Unga som står utanför arbetsliv eller utbildning
  2. Erfarenheter av diskriminering eller ensamhet
  3. Valdeltagande
  4. Finlands utveckling mätt i indexen Corruption Perceptions och World Press Freedom
  5. De ungas förtroende för samhället och dess framtid

Uppföljningskorgen och målen för det samhälleliga åtagandet

Jämlika möjligheter till välfärd
Ett samhälle med delaktiga människor
Hållbart arbete
Hållbara samhällen och lokala gemenskaper