Samhällen och boende 

I enlighet med det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling är vårt mål att främja boendemöjligheter som anpassas efter livssituationen. Vi behöver hållbara och trygga samhällen där arbetsplatser, boende, mångsidig service, hållbara trafiksystem samt grönområden och vattenområden stöder det ekonomiska, sociala, kulturella och miljömässiga välbefinnandet.

Behovet av trafik bör minskas och samtidigt ska det skapas samhällsstrukturer som uppmuntrar till hälsosamma och hållbara sätt att förflytta sig. Alltför stor differentiering och ojämlikhet mellan samhällen ska förebyggas genom att en balanserad befolkningsstruktur i bostadsområden säkerställs. I och med klimatförändringen bör vi dessutom förbereda oss på förändrade klimat- och vattenförhållanden.

Indikatorer som expertnätverket valt

  1. Personer över 75 år som bor hemma
  2. Boendeutgifter
  3. En enhetlig samhällsstruktur och kollektivtrafikens verksamhetsförutsättningar
  4. Dagligvarubutikernas tillgänglighet
  5. Översvämningsrisk

Samhällen och boende 2021
Samhällsplanering och utveckling av hållbara lösningar A och O när det gäller att skapa fungerande boende- och livsmiljöer

13.1.2022 13.38
Kuvituskuva artikkeliin. Kuvassa kerrostaloja metsäisessä ympäristössä.
Klimatförändringen tvingar samhället och individerna att ändra sina handlingssätt i en hållbarare riktning och förbereda sig på olika risker som orsakas av väderfenomen, såsom översvämningar. Finlands befolkning blir allt äldre, och de äldre bor allt oftare hemma. Befolkningen koncentreras till städerna, vilket möjliggör en välfungerande kollektivtrafik och bra tillgång till tjänster i tättbebyggda områden. Samtidigt blir det utmanande att ordna tjänster i de områden där befolkningen minskar. Tekniken och tjänster som bygger på teknik ingår i allt högre grad i samhällets alla strukturer och erbjuder nya möjligheter att ordna tjänster.

Samhällen och boende 2020
Urbaniseringen och den åldrande befolkningen omformar samhällena samtidigt som klimatförändringen kräver hållbarare lösningar

12.4.2021 9.52
Klimatförändringen tvingar samhället och individerna att ändra sina handlingssätt i en hållbarare riktning och förbereda sig på olika risker som orsakas av väderfenomen, såsom översvämningar. Finlands befolkning blir allt äldre, och de äldre bor allt oftare hemma. Befolkningen koncentreras till städerna, vilket möjliggör en välfungerande kollektivtrafik och bra tillgång till tjänster i tättbebyggda områden. Samtidigt blir det utmanande att ordna tjänster i de områden där befolkningen minskar. Tekniken och tjänster som bygger på teknik ingår i allt högre grad i samhällets alla strukturer och erbjuder nya möjligheter att ordna tjänster.