Principerna för hållbar utveckling

Globalt ansvar

Konsekvenserna av vår verksamhet sträcker sig långt utanför landets gränser. De utmaningar som finns globalt är samtidigt utmaningar för Finland, och vi har möjlighet att vara föregångare när det gäller att lösa gemensamma problem. Globalt ansvar förutsätter rättvisa: Finland måste med sitt agerande säkerställa att också andra ges möjligheter till hållbar utveckling, och därmed även till säkerhet och fred.

 

Generationsövergripande tänkesätt

Konsekvenserna av vår verksamhet bör bedömas också i ett längre framtidsperspektiv. I stället för att främja kortsiktiga intressen bör vi granska de konsekvenser våra beslut har för kommande generationer. Ett generationsövergripande perspektiv förutsätter att vi kan hantera omfattande helheter, förstå beslutens ömsesidiga verkningar och ta ansvar.

Begränsningar i naturens bärkraft

En förutsättning för mänsklig välfärd är att de system som upprätthåller allt liv på vår jord är välmående. Antalet människor ökar, vilket innebär att de naturresurser som står till den enskilda människans förfogande minskar. Den förmåga som naturens system har att skapa och upprätthålla funktioner som är livsviktiga för människans och andra arters välmående är äventyrad. Vår verksamhet måste anpassas till gränserna för naturens bärkraft och till naturens förmåga att förnya sig så att vi också i framtiden kan trygga goda livsbetingelser för mänskligheten.

Samverkan

Allas insats behövs för att vi ska kunna bedriva hållbar utveckling. Var och en av oss bör vara beredd att göra hållbara val och påverka samhället. I Finland kan vi tillsammans komma överens om lösningar och lita på att samhället fungerar. Välfärd och grundtrygghet som bär genom hela livet utgör grunden för ett hållbart samhälle.

Kreativ användning av kunskaper och färdigheter

Forskningen skapar en grund för hur samhällets och mänsklighetens stora utmaningar ska tacklas. Kombinationen av kompetens, kunskaper, färdigheter och kreativitet är en förutsättning för klok och långsiktig verksamhet. Vi måste kontinuerligt utveckla såväl den erfarenhetsbaserade som den vetenskapliga kunskapen på ett öppet och transparent sätt. Befintliga kunskaper och färdigheter bör utnyttjas ännu effektivare för att hållbara lösningar ska hittas. Samarbete, initiativrikedom, försök och misstag leder till nya lösningar.

Åtgärdsåtagandena ska iaktta principerna för hållbar utveckling.