Konsumtion och offentlig upphandling

Syftet med det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling är att skapa hållbara och trygga samhällen där man minskar behovet av trafik, ser till att landsbygden och städerna är livskraftiga och stärker den sociala gemenskapen. Vårt mål är att globalt få konsumtionen av naturresurser på en hållbar nivå med tanke på miljön.

För att målen ska kunna uppnås förutsätts det utöver teknisk utveckling också anpassning till en mer resurssmart och utsläppssnål ekonomi. Konsumenternas och företagens globala ekologiska fotavtryck måste bli mindre. Export av hållbara finländska lösningar kan ha en positiv miljöpåverkan. När det gäller boende, trafik och mat måste det vara så enkelt och lönsamt som möjligt att göra konsumentval som sparar på naturresurserna. Den offentliga sektorn har till uppgift att möjliggöra detta och föregå med gott exempel. 

Indikatorer som expertnätverket valt

  1. Konsumtionens koldioxidavtryck
  2. Konsumtionen av vegetabiliska livsmedel och livsmedel av kött och fisk
  3. De genomsnittliga koldioxidutsläppen från person- och paketbilar som har förstagångsregistrerats
  4. Uppkomsten av kommunalt avfall

Uppföljningskorgen och målen för det samhälleliga åtagandet

Hållbara samhällen och lokala gemenskaper
Levnadssätt som respekterar naturens bärkraft
Naturhänsyn i beslutsfattandet

Den privata konsumtionen 2021
Finländarna lämnar alltjämt ett för stort klimatavtryck genom sin konsumtion

13.1.2022 13.39
Kuvituskuva artikkelliin. Kuvassa pojat keräävät mustikoista metsässä.
Det sätt på vilket människorna konsumerar i dag skapar inte välfärd på ett miljömässigt hållbart och socialt ansvarsfullt sätt. Den miljöbelastning som orsakas av boende, trafik och mat måste minskas avsevärt inom såväl den privata som den offentliga konsumtionen. Samtidigt gäller det att trygga människornas välfärd och möjligheter att på ett rättvist sätt tillfredsställa sina behov både i Finland och i hela världen.

Konsumtion och offentlig upphandling 2020
Koldioxidavtrycket av finländarnas konsumtion har inte minskat under 2000-talet

12.4.2021 9.49
Det sätt på vilket människorna konsumerar i dag ger inte hållbar välfärd. De olägenheter för miljön som orsakas av boende, trafik och mat måste minskas avsevärt inom såväl den privata som den offentliga konsumtionen. Samtidigt gäller det att trygga människornas välfärd och möjligheter att på ett rättvist sätt tillfredsställa sina behov.