Kommissionens medlemmar 

 

Ordförande statsminister Sanna Marin, statsrådets kansli

Vice ordförande miljö- och klimatminister Krista Mikkonen och finansminister Matti Vanhanen

Statsrådet

suppleant

Statsminister Sanna Marin Statssekreterare Mikko Koskinen
Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen Statssekreterare Terhi Lehtonen
Finansminister Matti Vanhanen Statssekreterare Jari Partanen  
Undervisningsminister Li Andersson Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen
Justitieminister Anna-Maja Henriksson Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist
Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä Statssekreterare Kimmo Tiilikainen
Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari Statssekreterare Pilvi Torsti
   

Riksdagen och självstyrelseorgan

suppleant

Riksdagsledamot Arja Juvonen, social- och hälsovårdsutskottet Riksdagsledamot Hanna-Leena Mattila, social- och hälsovårdsutskottet
Riksdagsledamot Mari-Leena Talvitie, miljöutskottet Riksdagsledamot Mai Kivelä, miljöutskottet
Riksdagsledamot Kim Berg, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Riksdagsledamot Antero Laukkanen, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Riksdagsledamot Johannes Koskinen, Finansutskottet Riksdagsledamot Ville Vähämäki, Finansutskottet
Riksdagsledamot Jouni Ovaska, Utrikesutskottet Riksdagsledamot Jaana Pelkonen, Utrikesutskottet
Riksdagsledamot Mari Holopainen, Framtidsutskottet Riksdagsledamot Joakim Strand, Framtidsutskottet
Lantråd Veronica Thörnroos, Ålands landskapsregering Utvecklings- och hållbarhetsstrateg Micke Larsson, Ålands landskapsregering
Ordförande Tuomas Aslak Juuso, Sametinget  I vice ordförande Anni Koivisto, Sametinget
   

Ministerier

suppleant

Avdelningschef Satu Santala, utrikesministeriet Biträdande avdelningschef Leena Gardemeister, utrikesministeriet
Kanslichef Kirsi Pimiä, inrikesministeriet Utvecklingsdirektör Harri Martikainen, inrikesministeriet
Kanslichef Jukka Juusti, försvarsministeriet Direktör för enheten Sara Kajander, försvarsministeriet
Statssekreterare såsom kanslichef Martti Hetemäki, finansministeriet Konsultativ tjänsteman Armi Liinamaa, finansministeriet
Kulturrådet Satu Heikkinen, undervisnings- och kulturministeriet Undervisningsråd Riina Vuorento, undervisnings- och kulturministeriet
Kanslichef Jaana Husu-Kallio, jord- och
skogsbruksministeriet
Avdelningschef Minna-Mari Kaila, jord- och skogsbruksministeriet
Enhetsdirektör, kommunikationsråd Päivi Antikainen, kommunikationsministeriet Specialsakkunnig Tuuli Ojala, kommunikationsministeriet
Konsultativ tjänsteman Leena Pentikäinen, arbets- och
näringsministeriet
Konsultativ tjänsteman Mika Honkanen, arbets- och näringsministeriet
Avdelningschef Raimo Antila, social- och
hälsovårdsministeriet
Överdirektör Veli-Mikko Niemi, social- och hälsovårdsministeriet
Kanslichef Juhani Damski, miljöministeriet Överdirektör Leena Ylä-Mononen, miljöministeriet
Avdelningschef Johanna Suurpää, justitieministeriet Avdelningschef Tapio Laamanen, justitieministeriet
Understatssekreterare Timo Lankinen, statsrådets kansli Avdelningschef Seppo Määttä, statsrådets kansli
   

Kommuner och regioner

suppleant

Landskapsdirektör Pentti Mäkinen, Södra Savolax
landskapsförbund
Landskapsdirektör Kari Häkämies, Egentliga Finlands förbund
Utvecklings- och forskningsdirektör Sini Sallinen, Finlands Kommunförbund Överdirektör Tommi Muilu, NTM-centralen i Tavastland
Direktör för hållbar utveckling Pasi Laitala, Esbo stad Stadsdirektör Pekka Timonen, Lahtis
   

Övrig offentlig förvaltning

suppleant

Ansvarig specialist, intressentgruppsarbete och ansvarsfullhet Anna-Stiina Lundqvist, Folkpensionsanstalten Generaldirektör Markku Tervahauta, Institutet för hälsa och välfärd
   

Näringslivet

suppleant

Verkställande direktör Vesa Silfver, Motiva Ab Verksamhetsledare Tapio Tuomi, Finlands Närenergiförbund rf
Sakkunnig Tuuli Mäkelä, Finlands näringsliv Tf verkställande direktör Helena Kekki, Finnish Business & Society FIBS
Miljödirektör Liisa Pietola, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK Verksamhetsledare Jonas Laxåback, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f
Miljöchef Fredrik Blomfelt, Skogsindustrin rf Verkställande direktör Harri Laurikka, Bioenergia ry
Miljö- och energidirektör Pekka Vuorinen, Byggnadsindustrin RT rf Direktör Helena Soimakallio, Teknologiindustrin rf
Vice verkställande direktör Esko Kivisaari, Finans Finland (FA) Styrelseordförande Lea Jääskeläinen, FINSIF - Finland's Sustainable Investment Forum ry
Sakkunnig Jukka Makkonen, Finsk Energiindustri rf Direktör Sami Nikander, Kemiindustrin KI rf
Ledande expert Marja Ola, Finsk Handel rf Vice verkställande direktör Veli-Matti Aittoniemi Turism- och Restaurangförbundet rf
Ekonom Sampo Seppänen, Företagarna i Finland Verkställande direktör Auli Hänninen, Familjeföretagens förbund rf
   

Fackförbund

suppleant

Internationell expert Pia Björkbacka, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf Styrelsemedlem Eemeli Valli, De yrkesstuderandes förbund i Finland – SAKKI rf
Sysselsättningspolitisk expert Leila Kurki, Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf Ordförande Saana Simonen, FTFC Studenter, Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf
Verksamhetsledare Mikko Salo, Miljöspecialisternas centralförbund MCF rf (AKAVA) Generalsekreterare Kalle Liuski, Finlands Lärarstuderandes Förbund - SOOL rf
   

Organisationer

suppleant

Specialsakkunnig Lauri Kurvonen, Undervisningssektorns Fackorganisation rf Planeringschef Erkka Laininen, Stiftelsen för undervisning, fostran och utbildning – OKKA-stiftelsen sr
Verksamhetsledare Tytti Pantsar, Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry (Fritt Bildningsarbete rf) Ordförande Emma Kurenlahti, Föreningen för miljöfostran FEE Suomi
Chef, policy och påverkan Rilli Lappalainen, Finländska utvecklingsföreningar rf – Fingo Chef för inrikes intressebevakning Mirella Huttunen, Finlands UNICEF rf
Verksamhetsledare Anu Juvonen, Partiernas internationella demokratisamarbete – Demo rf Organisationschef Marjo Salmela, Medborgararenan rf
Verksamhetsledare Jaana Hirsikangas, Suomen UN Women – Finlands UN Women ry Verkställande direktör Eija Koivuranta, Väestöliitto – Befolkningsförbundet
Ordförande Elisa Gebhard, Finlands Ungdomssamarbete –
Allians rf
Socialpolitisk sakkunnig Iiris Hynönen, Finlands Gymnasistförbund rf
Samhällschef Ilmari Nalbantoglu, Finlands olympiska kommitté Styrelsemedlem Anneli Leivo, Suomen Latu – Friluftsorganisationen i Finland
Utvecklingschef, klimat- och miljöfrågor Salka Orivuori, Marttaliitto Intressebevakningsexpert Tiina Vyyryläinen, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
Ansvarig för politisk påverkan Jenni Kauppila, Finlands FN-förbund Generalsekreterare Ossi Heinänen, Plan International Finland
Verksamhetsledare Sonja Raunio, Nuorten mielenterveysseura - Yeesi ry, SOSTE Finlands social och hälsa rf Generalsekreterare Milla Kalliomaa, Mannerheims Barnskyddsförbund – MLL
Jurist Terhi Toikkanen, Tröskeln rf Planerare Annina Heini, Tröskeln rf
Natur- och miljöskyddschef Jouni Nissinen, Finlands naturskyddsförbund Styrelsemedlem Miihkali Härkönen, Luonto-Liitto ry
Generalsekreterare Liisa Rohweder, WWF Finland Förbundsordförande Andrea Weckman, Natur och Miljö rf
Arbetstagare i NUVE-projekt Abdule Mahamed, Somaliförbundet i Finland Verksamhetsledare Annu Lehtinen, Finlands Flyktinghjälp rf
   

Kyrkan

suppleant

Ledande sakkunnig Ilkka Sipiläinen, Kyrkostyrelsen (Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland) Chef för påverkansarbete Katri Suomi, Kyrkans Utlandshjälp
   

Vetenskap och forskning

suppleant

Direktör Jarmo Heinonen, Business Finland Direktör Laura Raaska, Finlands Akademi
Direktör Mari Pantsar, Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra Specialforskare Sari Puustinen, Framtidsforskningsinstitutet vid Åbo universitet
   

Permanent sakkunnig

 
Generalsekreterare i utvecklingspolitiska kommissionen Marikki Stocchetti  
Generalsekreterare i rundabordsforumet för klimatpolitik Merja Turunen