Kommissionens medlemmar 

 

Ordförande statsminister Antti Rinne, statsrådets kansli

Vice ordförande miljö- och klimatminister Krista Mikkonen och näringsminister Katri Kulmuni

Statsrådet

suppleant

Statsminister Antti Rinne Statssekreterare Raimo Luoma
Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen Statssekreterare Terhi Lehtonen
Näringsminister Katri Kulmuni Statssekreterare  Kimmo Tiilikainen
Undervisningsminister Li Andersson Social- och hälsovårdsministerAino-Kaisa Pekonen
Justitieminister Anna-Maja Henriksson Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist
Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä Statssekreterare Jari Partanen
Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari Statssekreterare Mikko Koskinen
   

Riksdagen och självstyrelseorgan

suppleant

Riksdagsledamot Arja Juvonen, social- och hälsovårdsutskottet Riksdagsledamot Hanna-Leena Mattila, social- och hälsovårdsutskottet
Riksdagsledamot Mari-Leena Talvitie, miljöutskottet Riksdagsledamot Mai Kivelä, miljöutskottet
Riksdagsledamot Kim Berg, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Riksdagsledamot Antero Laukkanen, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Riksdagsledamot Johannes Koskinen, Finansutskottet Riksdagsledamot Ville Vähämäki, Finansutskottet
Riksdagsledamot Jouni Ovaska, Utrikesutskottet Riksdagsledamot Jaana Pelkonen, Utrikesutskottet
Riksdagsledamot Mari Holopainen, Framtidsutskottet Riksdagsledamot Joakim Strand, Framtidsutskottet
Vicelantråd Camilla Gunell, Ålands landskapsregering Verkställande direktör Anders Ekström, Ålands Näringsliv
Medlem Tiina Sanila-Aikio, Sametinget  Medlem Heikki Paltto, Sametinget
   

Ministerier

suppleant

Avdelningschef Satu Santala, utrikesministeriet Biträdande avdelningschef Ilkka Saarinen, utrikesministeriet
Utvecklingsdirektör Harri Martikainen, inrikesministeriet Sakkunnig Leena Seitovirta, inrikesministeriet
Kanslichef Jukka Juusti, försvarsministeriet Överdirektör Teemu Penttilä, försvarsministeriet
Statssekreterare såsom kanslichef Martti Hetemäki, finansministeriet Konsultativ tjänsteman Armi Liinamaa, finansministeriet
Undervisningsråd Raija Meriläinen, undervisnings- och kulturministeriet Kulturrådet Satu Heikkinen, undervisnings- och kulturministeriet
Kanslichef Jaana Husu-Kallio, jord- och
skogsbruksministeriet
Avdelningschef Juha Niemelä, jord- och skogsbruksministeriet
Avdelningschef, överdirektör Sabina Lindström, kommunikationsministeriet Enhetsdirektör, kommunikationsråd Päivi Antikainen, kommunikationsministeriet
Strategidirektör Antti Joensuu, arbets- och
näringsministeriet
Konsultativ tjänsteman Mika Honkanen, arbets- och näringsministeriet
Avdelningschef Päivi Sillanaukee, social- och
hälsovårdsministeriet
Överdirektör Veli-Mikko Niemi, social- och hälsovårdsministeriet
Kanslichef Hannele Pokka, miljöministeriet Överdirektör Tuula Varis, miljöministeriet
Konsultativ tjänsteman Jussi Tikkanen, justitieministeriet Lagstiftningsråd Jari Salila, justitieministeriet
Understatssekreterare Timo Lankinen, statsrådets kansli Enhetschef, konsultativ tjänsteman Taina Kulmala, statsrådets kansli
   

Kommuner och regioner

suppleant

Landskapsdirektör Pentti Mäkinen, Södra Savolax
landskapsförbund
Landskapsdirektör Asko Peltola, Södra Österbottens förbund
Miljöchef Miira Riipinen, Finlands Kommunförbund Överdirektör Lena Gunnar, NTM-centralen i Sydöstra Finland
Miljödirektör Kari Kankaala, Tammerfors stad Stadsdirektör Kari Koski, Raumo stad
   

Övrig offentlig förvaltning

suppleant

Sakkunnig inom ansvarsfullhet Siina Lepola-Lång, Folkpensionsanstalten Forskningsprofessor Pasi Moisio, Institutet för hälsa och välfärd
   

Näringslivet

suppleant

Sakkunnig Tuuli Mäkelä, Finlands näringsliv Verkställande direktör Mikko Routti, FIBS
Miljödirektör Liisa Pietola, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK Verksamhetsledare Jonas Laxåback, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f
Miljöchef Fredrik Blomfelt, Skogsindustrin rf Verkställande direktör Harri Laurikka, Bioenergia ry
Direktör Helena Soimakallio, Teknologiindustrin rf Direktör Pekka Vuorinen, Byggnadsindustrin RT rf
Direktör Sami Nikander, Kemiindustrin KI rf Kommunikations- och PR-chef Tuomo Yli-Huttula, Finans Finland (FA)
Sakkunnig Jukka Makkonen, Finsk Energiindustri rf Ordförande för politikarbetsgruppen Karoliina Auvinen, Finlands Närenergiförbund rf
Sakkunnig Marja Ola, Finsk Handel rf Vice verkställande direktör Veli-Matti Aittoniemi Turism- och Restaurangförbundet rf
Ekonom Sampo Seppänen, Företagarna i Finland Sakkunnig Krista Elo-Pärssinen, Familjeföretagens förbund rf
   

Fackförbund

suppleant

Internationell expert Pia Björkbacka, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf  
Sysselsättningspolitisk expert Leila Kurki, Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf Ordförande Saana Simonen, FTFC Studenter, Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf
Verksamhetsledare Pekka Ihalainen, Miljöspecialisternas centralförbund MCF rf (AKAVA) Styrelsemedlem Aleksi Vehmassalo, Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry
   

Organisationer

suppleant

Specialsakkunnig Lauri Kurvonen, Undervisningssektorns Fackorganisation rf Planeringschef Erkka Laininen, Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiö 
Utvecklingschef Tytti Pantsar, Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry (Fritt Bildningsarbete rf) Verksamhetsledare Ira Vihreälehto, Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura ry
Generalsekreterare Rilli Lappalainen, Fingo rf Programdirektör Inka Hetemäki, Finlands UNICEF rf
  Generalsekreterare Ossi Heinänen, Plan International Finland
Ordförande Elisa Gebhard, Finlands Ungdomssamarbete –
Allians rf
Utbildningspolitisk expert Annakaisa Tikkinen, Finlands Gymnasistförbund rf
Specialsakkunnig (samhällsansvar) Karoliina Ketola,
Finlands olympiska kommitté
Verksamhetsledare Eki Karlsson, Suomen Latu ry
Intressebevakningsexpert Tiina Vyyryläinen, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry Verkställande direktör Vesa Silfver, Motiva Oy
Styrelsemedlem Sari Granni, Marttaliitto ry Finlands svenska Marthaförbund rf
Verksamhetsledare Helena Laukko, Finlands FN-förbund Chef, Globala utvecklings enheten Elina Korhonen, Väestöliitto ry
Verksamhetsledare Pia Hytönen FinFami rf, SOSTE Finlands social och hälsa rf  
Kynnys rf  
Natur- och miljöskyddschef Jouni Nissinen, Finlands naturskyddsförbund Styrelsemedlem Heini Ojala, Luonto-Liitto ry
Generalsekreterare Liisa Rohweder, WWF Finland Verksamhetsledare Sinikka Kunttu, FEE Suomi(Sällskapet för miljöfostran i Finland r.f.)
Verksamhetsledare Bernt Nordman, Natur och Miljö rf Styrelseordförande Meri Lundahl, Dodo ry
Ordförande Mohamed Ali Jama, Suomen somalialaisten 
liitto ry (SSL ry)
Verksamhetsledare Annu Lehtinen, Finlands Flyktinghjälp rf
   

Kyrkan

suppleant

Ledande sakkunnig Ilkka Sipiläinen, Kyrkostyrelsen (Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland) Verksamhetsledare Jouni Hemberg, Kyrkans Utlandshjälp
   

Vetenskap och forskning

suppleant

Direktör Jarmo Heinonen, Innovationsfinansieringsverket Tekes Enhetsdirektör Laura Raaska, Finlands Akademi
Direktör Mari Pantsar, Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra Specialforskare Sari Puustinen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
   

Permanent sakkunnig

 
Ordföranden i Utvecklingspolitiska kommissionen Marikki Stocchetti