Kommissionens medlemmar 2016-2019

Ordförande statsminister Juha Sipilä, statsrådets kansli

Vice ordförande bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen, miljöministeriet

Statsrådet

suppleant

Utrikesminister Timo Soini

Statssekreterare Samuli Virtanen

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen

Specialmedarbetare Juha Kirstilä

   

Riksdagen och självstyrelseorgan

suppleant

Riksdagsledamot Tiina Elovaara, utrikesutskottet

Riksdagsledamot Susanna Huovinen, utrikesutskottet

Riksdagsledamot Satu Hassi, miljöutskottet

Riksdagsledamot Saara-Sofia Sirén, miljöutskottet

Riksdagsledamot Aila Paloniemi, framtidsutskottet

Riksdagsledamot Jukka Kopra, framtidsutskottet

Vicelantråd Camilla Gunell, Ålands landskapsregering

Verkställande direktör Anders Ekström, Ålands Näringsliv

Medlem Tiina Sanila-Aikio, Sametinget 

Medlem Heikki Paltto, Sametinget

   

Ministerier

suppleant

Avdelningschef Satu Santala, utrikesministeriet

Biträdande avdelningschef Ilkka Saarinen, utrikesministeriet

Utvecklingsdirektör Harri Martikainen, inrikesministeriet

Sakkunnig Leena Seitovirta, inrikesministeriet

Kanslichef Jukka Juusti, försvarsministeriet

Överdirektör Teemu Penttilä, försvarsministeriet

Statssekreterare såsom kanslichef Martti Hetemäki, finansministeriet

Konsultativ tjänsteman Armi Liinamaa, finansministeriet

Undervisningsråd Raija Meriläinen, undervisnings- och kulturministeriet

Kulturrådet Satu Heikkinen, undervisnings- och kulturministeriet

Kanslichef Jaana Husu-Kallio, jord- och
skogsbruksministeriet

Avdelningschef Juha Niemelä, jord- och skogsbruksministeriet

Avdelningschef, överdirektör Sabina Lindström, kommunikationsministeriet

Enhetsdirektör, kommunikationsråd Päivi Antikainen, kommunikationsministeriet

Strategidirektör Antti Joensuu, arbets- och
näringsministeriet

Konsultativ tjänsteman Mika Honkanen, arbets- och näringsministeriet

Kanslichef Päivi Sillanaukee, social- och
hälsovårdsministeriet

Överdirektör Veli-Mikko Niemi, social- och hälsovårdsministeriet

Kanslichef Hannele Pokka, miljöministeriet

Överdirektör Tuula Varis, miljöministeriet

Konsultativ tjänsteman Jussi Tikkanen, justitieministeriet

Lagstiftningsråd Jari Salila, justitieministeriet

Understatssekreterare Timo Lankinen, statsrådets kansli

Enhetschef, konsultativ tjänsteman Jouni Varanka, statsrådets kansli

   

Kommuner och regioner

suppleant

Landskapsdirektör Pentti Mäkinen, Södra Savolax
landskapsförbund

Landskapsdirektör Asko Peltola, Södra Österbottens förbund

Miljöchef Miira Riipinen, Finlands Kommunförbund

Överdirektör Lena Gunnar, NTM-centralen i Sydöstra Finland

Miljödirektör Kari Kankaala, Tammerfors stad

Stadsdirektör Kari Koski, Raumo stad

   

Övrig offentlig förvaltning

suppleant

Sakkunnig inom ansvarsfullhet Siina Lepola-Lång, Folkpensionsanstalten

Forskningsprofessor Pasi Moisio, Institutet för hälsa och välfärd

   

Näringslivet

suppleant

Sakkunnig Tuuli Mäkelä, Finlands näringsliv

Verkställande direktör Mikko Routti, FIBS

Miljödirektör Liisa Pietola, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK

Verksamhetsledare Jonas Laxåback, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f

Miljöchef Fredrik Blomfelt, Skogsindustrin rf

Verkställande direktör Harri Laurikka, Bioenergia ry

Direktör Helena Soimakallio, Teknologiindustrin rf

Direktör Pekka Vuorinen, Byggnadsindustrin RT rf

Direktör Sami Nikander, Kemiindustrin KI rf

Kommunikations- och PR-chef Tuomo Yli-Huttula, Finans Finland (FA)

Sakkunnig Jukka Makkonen, Finsk Energiindustri rf

Ordförande för politikarbetsgruppen Karoliina Auvinen, Finlands Närenergiförbund rf

Sakkunnig Marja Ola, Finsk Handel rf

Vice verkställande direktör Veli-Matti Aittoniemi Turism- och Restaurangförbundet rf

Ekonom Sampo Seppänen, Företagarna i Finland

Sakkunnig Krista Elo-Pärssinen, Familjeföretagens förbund rf

   

Fackförbund

suppleant

Internationell expert Pia Björkbacka, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

 

Sysselsättningspolitisk expert Leila Kurki, Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf

Ordförande Saana Simonen, FTFC Studenter, Tjänstemannacentralorganisationen FTFC rf

Verksamhetsledare Pekka Ihalainen, Miljöspecialisternas centralförbund MCF rf (AKAVA)

Styrelsemedlem Aleksi Vehmassalo, Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry

   

Organisationer

suppleant

Specialsakkunnig Lauri Kurvonen, Undervisningssektorns Fackorganisation rf

Planeringschef Erkka Laininen, Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiö 

Utvecklingschef Tytti Pantsar, Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry (Fritt Bildningsarbete rf)

Verksamhetsledare Ira Vihreälehto, Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura ry

Generalsekreterare Rilli Lappalainen, EU-plattformen för
finländska biståndsorganisationer KEHYS rf

Programdirektör Inka Hetemäki, Finlands UNICEF rf

Expert Katja Hintikainen, Servicecentralen för utvecklingssamarbete KEPA rf

Generalsekreterare Ossi Heinänen, Plan International Finland

Ordförande Elisa Gebhard, Finlands Ungdomssamarbete –
Allians rf

Utbildningspolitisk expert Annakaisa Tikkinen, Finlands Gymnasistförbund rf

Specialsakkunnig (samhällsansvar) Karoliina Ketola,
Finlands olympiska kommitté

Verksamhetsledare Eki Karlsson, Suomen Latu ry

Intressebevakningsexpert Tiina Vyyryläinen, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry

Verkställande direktör Vesa Silfver, Motiva Oy

Styrelsemedlem Sari Granni, Marttaliitto ry

Finlands svenska Marthaförbund rf

Verksamhetsledare Helena Laukko, Finlands FN-förbund

Chef, Globala utvecklings enheten Elina Korhonen, Väestöliitto ry

Verksamhetsledare Pia Hytönen FinFami rf, SOSTE Finlands social och hälsa rf  

Kynnys rf

 

Natur- och miljöskyddschef Jouni Nissinen, Finlands naturskyddsförbund

Styrelsemedlem Heini Ojala, Luonto-Liitto ry

Generalsekreterare Liisa Rohweder, WWF Finland

Verksamhetsledare Sinikka Kunttu, FEE Suomi(Sällskapet för miljöfostran i Finland r.f.)

Verksamhetsledare Bernt Nordman, Natur och Miljö rf

Styrelseordförande Meri Lundahl, Dodo ry

Ordförande Mohamed Ali Jama, Suomen somalialaisten 
liitto ry (SSL ry)

Verksamhetsledare Annu Lehtinen, Finlands Flyktinghjälp rf

   

Kyrkan

suppleant

Ledande sakkunnig Ilkka Sipiläinen, Kyrkostyrelsen (Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland)

Verksamhetsledare Jouni Hemberg, Kyrkans Utlandshjälp

   

Vetenskap och forskning

suppleant

Direktör Jarmo Heinonen, Innovationsfinansieringsverket Tekes

Enhetsdirektör Laura Raaska, Finlands Akademi

Direktör Mari Pantsar, Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra

Specialforskare Sari Puustinen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

   

Permanent sakkunnig

 

Ordföranden i Utvecklingspolitiska kommissionen Marikki Stocchetti