Globalt ansvar och koherens

Globalt ansvar och politisk koherens är centrala principer för genomförandet av hållbar utveckling. De beslut som fattas inom olika politikområden och förvaltningsområden har en betydande inverkan på hur målen uppnås såväl nationellt som globalt.

Ett bärande tema för Agenda 2030 är att ingen får lämnas efter i utvecklingen. I enlighet med det globala ansvaret måste Finland säkerställa och främja även andras möjligheter till hållbar utveckling. De utmaningar som finns globalt är samtidigt utmaningar för Finland.

Indikatorerna i uppföljningskorgen Globalt ansvar och koherens är:

  1. Finlands utveckling mätt i delindexet för handelspolitik inom ramen för indexet Commitment to Development
  2. Finlands import och export i ton och enligt materialgrupp
  3. Utvecklingen av Finlands utvecklingsfinansiering
  4. Finlands deltagande i internationell krishantering.

Indikatorer som hänför sig till globalt ansvar finns också i andra uppföljningskorgar. Sådana är bland annat konsumtionens koldioxidavtryck, växthusgasutsläpp och växthusgasupptag i Finland, antalet kvotflyktingar och personer som beviljats asyl samt stora och medelstora finländska företags globala ansvar.